All posts by autor

25paź/20

Medale KEN dla nauczycielek z naszej szkoły!

IMG_20201021_121421

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dwie nauczycielki naszej szkoły, pani Aneta Miklaszewska
i pani Monika Sapiaska, otrzymały od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego
Medale Komisji Edukacji Narodowej nadawane za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty
i wychowania.  Nauczycielkom serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy sukcesów
w dalszej pracy i w życiu osobistym.

25paź/20

Dzień Edukacji Narodowej 2020

 IMG_6466  IMG_20201014_090436  121621052_1706666722840069_5287412997114609728_n
14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, Samorząd Uczniowski wraz z wszystkimi uczniami przekazał Nauczycielom
oraz wszystkim pracownikom szkoły życzenia wszystkiego najlepszego.
 

 

“Serdecznie dziękujemy pedagogom, pracownikom administracji i obsługi za trud  i oddanie
jakie podejmujecie Państwo, kształtując nasze postawy i osobowość.

Życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń w życiu osobistym, wytrwałości w codziennych obowiązkach,
a także aby praca pedagogiczna znajdowała wdzięczność uczniów i wychowanków.

Za naukę, za trud jaki jest wkładany
przeogromny bukiet życzeń składamy.
Życzenia szczere, prawdziwe
z uczniowskich serc płynące
jak świeże kwiaty pachnące,
kwitnące na polskiej łące.
 

Dziękujemy.”

 
Samorząd z okazji tego święta przygotował karty okolicznościowe oraz złożył życzenia, cała zaś społeczność szkolna
podkreśliła ten ważny dzień poprzez odświętny strój.
Miłą niespodzianką był ogromny, przepyszny tort podarowany wraz z życzeniami przez przedstawicieli rodziców – Radę Rodziców.
17paź/20

Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 

Regulamin konkursu z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Adresaci konkursu:
Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie
Organizator konkursu:
Biblioteka Szkolna
Cele:

1.Rozbudzanie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury pięknej,
2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i zdrowego współzawodnictwa,
3. Uaktywnienie uczniów i podniesienie poziomu czytelnictwa w szkole,
4. Popularyzowanie wartościowej literatury.

Organizacja konkursu:
Część I –konkurs literacki na wiersz o bibliotece
Wiersze zgłoszone na konkurs (co najmniej 12 wersów) muszą być napisane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane
i nieprzedstawiane na innych konkursach.

Część II – konkurs wiedzy o lekturach

kl. II – H. CH. Andersen „Calineczka”
kl.III – H. CH. Andersen „Brzydkie kaczątko”
kl. IV – J.R. Goscinny „Mikołajek”
kl. V – H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”
kl. VI – J.R.R. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
kl.VII – L.M. Montgomery „ Ania z Zielonego Wzgórza”
kl. VIII – H. Sienkiewicz „Quo vadis”

Część III – konkurs plastyczny – ilustracja do książki wypożyczonej z biblioteki szkolnej
Warunkiem udziału w konkursie jest wypożyczenie książki w bibliotece szkolnej i wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką
np. rysunkową (ołówek, kredki, tusz, węgiel), malarską, collage, witraż, mozaika itp.
Format : A4 lub A3
Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane.
Zasady udziału w konkursie:

 1. Termin dostarczenia pracy literackiej i plastycznej upływa 26 października. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 2. Na pracy plastycznej dodatkowo umieszczamy informację o autorze i tytule książki, do której wykonana jest ilustracja.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie – zgodę na przetwarzania danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się
  z regulaminem konkursu.(załącznik 1)
 4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska.
 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawienia i opublikowania.
 6. Termin zgłoszenia do konkursu wiedzy o lekturze upływa 20 października. Testy zostaną przeprowadzone w dniach 26 – 27.10.2020r.
 7. Organizator informuje, że niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Przystąpienie uczestnika
  do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe .
2. Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród zostanie ogłoszony do końca października br. na stronie internetowej szkoły.

16paź/20

Dzień głośnego czytania

 

29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
Święto zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Obchodzone jest 29 września, bo  tym dniu urodziła się Janina Porazińska – poetka, prozaik, autorka bajek, baśni i utworów scenicznych  dla dzieci i młodzieży, tłumaczka literatury szwedzkojęzycznej, autorka czasopism  dla dzieci.

Rodzice uczniów (za pośrednictwem dziennika elektronicznego) otrzymali list, w którym mogli zapoznać się m.in. z zaletami głośnego czytania.

10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki

 1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami a dziec­kiem. Dziecko wsłuchane jest w głos ro­dzica, a bliski kontakt daje mu poczucie bezpieczeństwa.
 2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka. Po zakończeniu czytania może­my zapytać: czy wiesz, co wydarzyło się później?
 3. Słuchanie bajek rozwija inteligen­cję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do sa­modzielnej nauki czytania.
 4. Książki wychowują. Jeżeli dobie­rzemy odpowiednią lekturę, dzieci będą utożsamiały się z książkowym bohaterem.
 5. Książki wyrabiają wrażliwość. Dziecięce problemy opisane w bajkach na pewno poruszą niejedno serduszko.
 6. Słuchanie książek odpręża i po­zwala przyjemnie spędzić czas. W dzie­cięcym życiu są momenty, kiedy dobra bajka, przeczytana ciepłym, modulowa­nym głosem jest niezastąpiona.
 7. Książki rozwijają pasję kolekcjo­nerską. Wiele wydawnictw proponuje se­rie książeczek. Czekając na kolejne od­cinki przygód bohatera, dziecko rozbudza w sobie ciekawość.
 8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre dzie­ci lubią słuchać ciągle tych samych bajek. Często może to być znak, że coś je nur­tuje, niepokoi lub cieszy.
 9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzien­ne sprawy.
 10. Książki podpowiadają, jak po­rozumieć się z rówieśnikami i rodzeń­stwem. Kłótnia z kolegą, bratem czy sio­strą to problem, ale w wielu książkach znajdują się opowieści, które pomogą dziecku sobie z nim poradzić.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z przeprowadzonej w szkole akcji czytelniczej.

16paź/20

Słodki czwartek w klasie czwartej

IMG_20201008_100300

 

Dnia 8 października 2020r. odbyło się spotkanie uczniów klasy czwartej z Panem Adrianem Pachnikiem
z ,,Pachniczówki” – właścicielem rodzinnej firmy zajmującej się pozyskiwaniem  i przetwarzaniem
miodu pszczelego oraz innych produktów pszczelich, takich jak propolis czy pyłek kwiatowy.
Uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy o życiu pszczół, produkcji miodu i pracy pszczelarza.
Najsłodszym punktem spotkania była degustacja miodu i pysznej Miodolady.

Monika Sapiaska

01paź/20

Ważna informacja dla Rodziców

SZANOWNI RODZICE!

W związku ze zmianą numeru konta, przekazuję zasady wnoszenia opłat za przedszkole i obiady szkolne..

Aktualny numer rachunku do wpłat:

85 9236 0008 0420 0299 2000 0030

W tytule wpłaty należy podać:

 1. Imię i nazwisko dziecka,

 2. Miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata.

Np. opłata za przedszkole 09/2020 Jan Nowak lub opłata za obiady 09/2020 Jan Kowalski

Na początku miesiąca każde dziecko otrzyma informację jaką kwotę należy uiścić za obiady lub przedszkole(z podziałem na wyżywienie i godziny dodatkowe).
Wniesiona opłata musi być dokładnie taka sama jak podana w informacji, nie może być ani wyższa ani niższa, gdyż utrudnia to zaksięgowanie wpłaty.
Opłaty wnosimy z dołu po otrzymaniu informacji, na zasadzie za wrzesień płacimy w październiku, za październik w listopadzie itd, nie należy dokonywać wpłat z góry.

Opłaty należy regulować bezwzględnie od 1 do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu skorzystania z obiadu/posiłków/godzin dodatkowych.
Wyjątek stanowią opłaty za miesiąc czerwiec, które należy uregulować do 30 czerwca.


Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki ustawowe.

W razie powtarzających się opóźnień w opłatach za obiady, uczeń zostanie skreślony z listy korzystających ze stołówki szkolnej.

30wrz/20

Ważna informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice!

Od 1 października zmienia się numer konta wpłat za obiady.
Nowe zasady opłat i nr konta przekazane zostaną do 5 października br.

Do tego czasu, proszę o wstrzymanie się z dokonaniem opłat
za miesiąc wrzesień .

Rodzice, którzy mają zaległości w opłatach za poprzedni rok szkolny,
proszeni są o natychmiastowe uregulowanie płatności!!!

Grażyna Sawicka
Dyrektor Z S-P w Grębkowie

27wrz/20

„Balladyna” Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania

Balladyna” Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania

baner_kolorW piątek 04.09. 2020r. wzorem lat ubiegłych włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. Akcja ta  organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry,
a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „
Trylogię” Henryka Sienkiewicza,  „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego i Nowele Polskie.

 

W tym roku wspólnie czytaliśmy wybitne dzieło polskiego romantyzmu – „Balladynę” Juliusza Słowackiego.
Ze względu na pandemię akcja miała „kameralny” charakter.

 IMG_20200904_124503  IMG_20200904_124456 IMG_20200904_141929-001
22wrz/20

Drodzy Rodzice,
Od września 2018 r. działa 3. Gromada Zuchowa „Pogodne niedźwiadki”, która ma zbiórki na terenie szkoły w Grębkowie.
Zapraszamy chętne dzieci z klas I, II i III do wstąpienia do zuchów, czyli do najmłodszego pionu metodycznego Związku Harcerstwa Polskiego.
Najbliższa zbiórka odbędzie się 25 września o godzinie 17:00 do 18:00 na terenie zielonym przy szkole – na którą serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na pierwszym spotkaniu oraz na stronach:

https://sites.google.com/view/pogodneniedzwiadki
https://www.facebook.com/pogodneniedzwiadki

podharcmistrzyni Małgorzata Bozińska
– drużynowa 3.GZ „Pogodne niedźwiadki”

 1 (1)  2- 3 (1)