Rekrutacja

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
lub do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024:

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego         pdf

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego         doc

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej           pdf

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej           doc

Zarządzenie ws. rekrutacji pdf