Rekrutacja

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania sie o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
lub do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022:

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego         pdf

Karta przyjęcia dziecka do klasy pierwszej           pdf