2015/2016

Ręce w gipsie

kwiecień 2016

Ręce w gipsie mieli wszyscy artyści z kółka plastycznego. Robili tymi rękami gipsowe kukły oraz gipsowe odlewy z wykonanej w plastelinie formy. I to jeszcze nie koniec…….

 

Eliza Pawlak

Malowanie na szkle

I-szy semestr 2015/16

Działalność kółka plastycznego w pierwszym semestrze zdominowana była przez malowanie na szkle. Zanim młodzi twórcy przystąpili do tej szlachetnej sztuki dekorowania, wykonali serie ćwiczeń budzących kreatywność, kształtujących umiejętność własnego tworzenia kompozycji bez użycia szablonów, ćwiczących pewność rysunku. Na szkle nie zawsze jest możliwość poprawienia tego, co się nie udało. Pomyłki, skapnięcia farby w niezamierzonych miejscach trzeba po prostu wykorzystać jako punkt wyjścia do powstania nowej koncepcji. Zależało mi na tym, by prace dzieci były jak najbardziej ich własne, by nie korzystały z szablonów, gdyż tak jest najłatwiej. A nie o to chodzi. Chodzi o to, by moi uczniowie odnaleźli radość tworzenia z samych siebie, umieli być dumni, że stworzyli coś od podstaw, bez chodzenia na łatwiznę. W każdym pomalowanym szkiełku utrwalona jest więc własna praca młodych artystów, ich wysiłek, czasem wątpliwości i frustracja, ale suto okraszone radością oraz sercem.