Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2018/2019   –     I-sze półrocze

 

Sprawozdanie SU z działalności w pierwszym półroczu 2018/2019

 

Zbiórka żywności -informacja

  

Życzenia dla nauczycieli

 


 

Noc Filmowa

Dnia 14 grudnia 2018r. w piątek w godzinach 17.00 do 24.00 odbyła się w ramach innowacji szkolnej „Noc Filmowa” zorganizowana przez panie: Marlenę Laskowską, Bożenę Gołoś, Iwonę Pasemik i Annę Głuchowską. Celem organizacji Nocy Filmowej było: promowanie kreatywnego spędzania czasu wolnego, doskonalenie kompetencji świadomego odbioru tekstu kultury, wzbogacenie swojej wiedzy filmoznawczej niezbędnej do pogłębionego odczytania filmu, wykorzystanie języka filmu w charakterze kontekstu pomocniczego i interpretacyjnego umożliwiającego pełniejsze zrozumienie motywów ludzkich zachowań, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, integracja społeczności szkolnej, promowanie zasad kulturalnego zachowania.

W ramach niej uczniowie pod okiem nauczycieli obejrzeli dwa ciekawe filmy, które w trakcie omówili.

Pierwszym obejrzanym filmem był: „Gwiazdy na ziemi” w reżyserii Amole Gupte oraz Aamira Khana 2007r. Tematem filmu są problemy dziecka cierpiącego z powodu dyslekcji. Chłopiec żyje w świecie marzeń, fantazji i przez to ma problemy z pisaniem i czytaniem oraz nie potrafi liczyć.

Nikt nie umie mu pomóc, jest odrzucony przez klasę i staje się pośmiewiskiem. Nagle zaczyna się buntować i przestaje chodzić do szkoły. Zostaje wysłany do szkoły z internatem i jeszcze bardziej zamyka się w sobie. W końcu poznaje osobę, która go rozumie i chce mu pomóc.

Drugim obejrzanym filmem był „Status Update” wyreżyserowany przez Scotta Speera z 2018r. Film opowiada o chłopaku, który zmienia miejsce, w którym dotychczas mieszkał, szkołę, wszystko jest dla niego nowe, czuje się bardzo niepewnie… Przez zbieg okoliczności spotyka człowieka, który odkrywa przed nim magiczną aplikację TyWszechświat. Ta aplikacja spełnia życzenia, dzięki niej staje się popularny i bardzo lubiany rozwiązuje wszystkie jego problemy… Czyżby?

Opracowała: Julia Wawrynow

  

Wróżby andrzejkowe