Plan lekcji

Harmonogram konsultacji podczas zdalnego nauczania

Plan lekcji prowadzonych online w czasie nauczania zdalnego

obowiązuje od 10.11.2020 r.

(kolorem wyróżniono lekcje prowadzone online)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

pobierz    Plan lekcji 2020/2021