Karta rowerowa

 

kartkówka_znaczenie znaków_rysunki

kartkówka_grupy znaków1


_____________________________________________________________________
Sprawdź, czy jesteś przygotowana/y do egzaminu na kartę rowerową. Przeczytaj uważnie pytanie i wszystkie odpowiedzi. Zaznacz na karcie odpowiedzi odpowiedź prawdziwą (tylko jedna jest właściwa). Jeśli się pomylisz, otocz błędne zaznaczenie kółkiem i zaznacz nową odpowiedź.

Test – przepisy ruchu drogowego 1
 
40 pytań sprawdzających wiedzę przed egzaminem na kartę rowerową

____________________________________________________________________

Wybrane znaki drogowe pionowe, które każdy rowerzysta powinien znać i rozmieć ich znaczenie.

znaki informacyjne

znaki ostrzegawcze

znaki zakazu

znaki nakazu

Poniżej znajdziecie testy sprawdzające opanowanie materiału z wychowania komunikacyjnego. Zamieszczamy również arkusz z odpowiedziami.
Te materiały pomogą czwartoklasistom przygotować się do egzaminu na kartę rowerową.

Sprawdzian 1

Sprawdzian 2

Sprawdzian 3

Sprawdzian 4

Sprawdzian 5

Arkusz z odpowiedziami:
Odpowiedzi do sprawdzianów 1-5

 

Warto odwiedzić strony internetowe, do których linki zamieszczamy poniżej:

Mazowiecka Rada BRD – filmy instruktażowe

Kodeks drogowy dla rowerzystów

Rowerzysta na drogach – ostatnie zmiany w kodeksie drogowym

Śluza dla rowerów

Droga dla rowerów

__________________________________________________________

Skrzyżowanie równorzędne

 

Rowerzysta na skrzyżowaniu równorzędnym

___________________________________________________________

Manewry na drogach

 

__________________________________________________________________

Zawracanie bez tajemnic

Zasady związane z zawracaniem i skręcaniem
Testy on-line – sprawdzające znajomość przepisów

Przepisy, ćwiczenia, testy

Testy, ćwiczenia

Testy – Kurów

Różne materiały – Koszalin

 

FILM – Wypadek drogowy z udziałem pieszego – brak elementów odblaskowych

 

Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy – prezentacja

 

Na górskich szlakach – prezentacja

Bezpiecznie w wodzie

Na dworcach i w pociągach – prezentacja

Dlaczego własnie rower – prezentacja

 

http://www.urloplany.pl/title,Bezpiecznie_w_wodzie,pid,407.html

wyposażenie roweru

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych:

 

niewłaściwe zachowania:

 

niebezpieczne sytuacje:




________________________________________________________

 

Sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – filmy

Osoba nieprzytomna, ale oddycha

Zatrzymanie krążenia, brak oddechu

Oparzenia

Krwawienie z nosa

Rana z ciałem obcym

Krwotok zewnętrzny

Atak epilepsji (padaczki)

Porażenie prądem

Złamanie przedramienia