Karta rowerowa

Poniżej znajdziecie testy sprawdzające opanowanie materiału z wychowania komunikacyjnego. Zamieszczamy również arkusz z odpowiedziami.
Te materiały pomogą czwartoklasistom przygotować się do egzaminu na kartę rowerową.

Sprawdzian 1

Sprawdzian 2

Sprawdzian 3

Sprawdzian 4

Sprawdzian 5

Arkusz z odpowiedziami:
Odpowiedzi do sprawdzianów 1-5

 

Warto odwiedzić strony internetowe, do których linki zamieszczamy poniżej:

Kodeks drogowy dla rowerzystów

Rowerzysta na drogach – ostatnie zmiany w kodeksie drogowym

Śluza dla rowerów

Droga dla rowerów