Karta rowerowa

Egzamin poprawkowy na kartę rowerową!

Poniżej znajduje się link do testu sprawdzającego twoją wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego. To Twoja trzecia próba.
Przeczytaj uważnie pytanie i wszystkie odpowiedzi do pytania.
Zaznacz na karcie odpowiedzi kratkę z literą wybranej odpowiedzi (tylko jedna jest właściwa).

Egzamin na kartę rowerową 2019 rok – termin 3 

____________________________________________________________________

Egzamin poprawkowy na kartę rowerową!

Poniżej znajduje się link do testu sprawdzającego twoją wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego. To Twoja druga próba.
Przeczytaj uważnie pytanie i wszystkie odpowiedzi do pytania.
Zaznacz na karcie odpowiedzi kratkę z literą wybranej odpowiedzi (tylko jedna jest właściwa).

Egzamin na kartę rowerową 2019 rok – termin 2
____________________________________________________________________

Egzamin na kartę rowerową!

Poniżej znajduje się link do testu sprawdzającego twoją wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego.
Przeczytaj uważnie pytanie i wszystkie odpowiedzi.
Zaznacz na karcie odpowiedzi kratkę z literą wybranej odpowiedzi (tylko jedna jest właściwa).
Jeśli się pomylisz, otocz błędne zaznaczenie kółkiem i zaznacz nową odpowiedź.

Aby zdać egzamin musisz odpowiedzieć prawidłowo na 80% pytań (20 prawidłowych odpowiedzi).

Powodzenia:)

Egzamin na kartę rowerową 2019 rok

_____________________________________________________________________
Sprawdź, czy jesteś przygotowana/y do egzaminu na kartę rowerową. Przeczytaj uważnie pytanie i wszystkie odpowiedzi. Zaznacz na karcie odpowiedzi odpowiedź prawdziwą (tylko jedna jest właściwa). Jeśli się pomylisz, otocz błędne zaznaczenie kółkiem i zaznacz nową odpowiedź.

Test – przepisy ruchu drogowego 1

____________________________________________________________________

Wybrane znaki drogowe pionowe, które każdy rowerzysta powinien znać i rozmieć ich znaczenie.

znaki informacyjne

znaki ostrzegawcze

znaki zakazu

znaki nakazu

Poniżej znajdziecie testy sprawdzające opanowanie materiału z wychowania komunikacyjnego. Zamieszczamy również arkusz z odpowiedziami.
Te materiały pomogą czwartoklasistom przygotować się do egzaminu na kartę rowerową.

Sprawdzian 1

Sprawdzian 2

Sprawdzian 3

Sprawdzian 4

Sprawdzian 5

Arkusz z odpowiedziami:
Odpowiedzi do sprawdzianów 1-5

 

Warto odwiedzić strony internetowe, do których linki zamieszczamy poniżej:

Mazowiecka Rada BRD – filmy instruktażowe

Kodeks drogowy dla rowerzystów

Rowerzysta na drogach – ostatnie zmiany w kodeksie drogowym

Śluza dla rowerów

Droga dla rowerów

 

Zawracanie bez tajemnic

Zasady związane z zawracaniem i skręcaniem
Testy on-line – sprawdzające znajomość przepisów

Przepisy, ćwiczenia, testy

Testy, ćwiczenia

Testy – Kurów

Różne materiały – Koszalin