Karta rowerowa


____________________________________________________________________

Wybrane znaki drogowe pionowe, które każdy rowerzysta powinien znać i rozmieć ich znaczenie.

znaki informacyjne

znaki ostrzegawcze

znaki zakazu

znaki nakazu

Poniżej znajdziecie testy sprawdzające opanowanie materiału z wychowania komunikacyjnego. Zamieszczamy również arkusz z odpowiedziami.
Te materiały pomogą czwartoklasistom przygotować się do egzaminu na kartę rowerową.

Sprawdzian 1

Sprawdzian 2

Sprawdzian 3

Sprawdzian 4

Sprawdzian 5

Arkusz z odpowiedziami:
Odpowiedzi do sprawdzianów 1-5

 

Warto odwiedzić strony internetowe, do których linki zamieszczamy poniżej:

Mazowiecka Rada BRD – filmy instruktażowe

Kodeks drogowy dla rowerzystów

Rowerzysta na drogach – ostatnie zmiany w kodeksie drogowym

Śluza dla rowerów

Droga dla rowerów

 

Zawracanie bez tajemnic

Zasady związane z zawracaniem i skręcaniem
Testy on-line – sprawdzające znajomość przepisów

Przepisy, ćwiczenia, testy

Testy, ćwiczenia

Testy – Kurów

Różne materiały – Koszalin