Klasy

Rok szkolny 2023/2024

Oddział przedszkolny 0a  mgr Anna Wyszogrodzka
Oddział przedszkolny 0b  mgr  Małgorzata Wiąckiewicz
Klasa Ia   mgr Katarzyna Ksionek
Klasa Ib  mgr Krystyna Dolińska
Klasa IIa  mgr Agnieszka Kowalczyk
Klasa IIb  mgr  Stanisława Siennicka
Klasa IIIa  mgr Irena Kołak
Klasa IIIb  mgr Irmina Szymczakowska
Klasa  IVa mgr  Małgorzata Duszak
Klasa  IVb  lic. Ewa Kałuska

mgr Agnieszka Romańczuk – nauczyciel wspomagający

Klasa Va mgr Anna Głuchowska
Klasa Vb mgr Elżbieta Frączek
Klasa VIa mgr Marlena Laskowska
Klasa VIb  mgr Joanna Cieplińska
Klasa VII mgr Monika Sapiaska
Klasa VIII mgr Magdalena  Maksymiak
mgr Małgorzata Duszak  – nauczyciel wspomagający
mgr Elżbieta Frączek – nauczyciel wspomagający