Klasy

Rok szkolny 2022/2023

 

Oddział przedszkolny 0a  mgr Katarzyna Ksionek
Oddział przedszkolny 0b  mgr  Krystyna Dolińska
Klasa Ia   mgr Agnieszka Kowalczyk
Klasa Ib  mgr  Stanisława Siennicka
Klasa IIa  mgr Irena Kołak
Klasa IIb  mgr Irmina Szymczakowska
Klasa IIIa  mgr Anna Wyszogrodzka
Klasa IIIb  mgr Małgorzata Wiąckiewicz
mgr Agnieszka Romańczuk – nauczyciel wspomagający
Klasa  IVa  mgr Anna Głuchowska
Klasa  IVb  mgr Elżbieta Frączek
Klasa Va  mgr Marlena Laskowska
Klasa Vb  mgr Joanna Cieplińska
Klasa VI  mgr Monika Sapiaska
Klasa VII  mgr Magdalena  Maksymiak
mgr Małgorzata Duszak  – nauczyciel wspomagający
mgr Elżbieta Frączek – nauczyciel wspomagający
Klasa VIII  mgr  Małgorzata Duszak