Skład Rady

Skład Rady Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Grębkowie

rok szkolny 2021/2022

Lp.

klasa

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

0a

Laskowska Monika

Sekretarz

2.

0b

Boguszewska Ewa

Członek Komisji Rewizyjnej

3.

Ia

Topolska Anna

Przewodnicząca Rady Rodziców

4.

Ib

Dmowska Wioleta

Członek Rady Rodziców

5.

IIa

Bronisz Joanna

Członek Rady Rodziców

6.

IIb

Wojdat Wanda

Członek Rady Rodziców

7.

IIIa

Karczewska Anna

Członek Rady Rodziców

8.

IIIb

Górna Iwona

Członek Rady Rodziców

9.

IVa

Majewska Dorota

Członek Rady Rodziców

10.

IVb

Milewska Aleksandra

Członek Rady Rodziców

11.

V

Kosiorek Agnieszka

Członek Rady Rodziców

12.

VI

Duszak Agnieszka

Skarbnik

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

13.

VII

Rybak Sylwia

Członek Rady Rodziców

14.

VIIIa

Topolska Jolanta

Członek Komisji Rewizyjnej

15.

VIIIb

Matusik Iwona

Członek Rady Rodziców