Aktualności

W dniu 4 lutego 2023 odbędzie się “Choinka” szkolna.

Najważniejsze informacje:

  • impreza będzie trwała od godz. 14 do godz. 20;
  • przewidziane są zabawy dostosowane do wieku dzieci, tj. w godzinach 14-16.30 dla klas 0-3 i w godzinach 16.30- 20 dla klas 4-8;
  • dla dzieci, które opłaciły składkę na Radę Rodziców impreza jest bezpłatna;
  • dla dzieci, które nie opłaciły składki – opłata wynosi 30 zł (poczęstunek i koszt animatora);
  • do końca tego tygodnia obecność na imprezie należy zgłosić do wychowawcy i dokonać wpłaty (jeśli dotyczy);
  • nie jest przewidziana możliwość udziału dzieci spoza ZSP w imprezie;
  • jest możliwość zapisania dzieci uczęszczających do przedszkola (rodzeństwa uczniów) na Choinkę, pod warunkiem, że starsze rodzeństwo zapewni mu opiekę w trakcie zabawy (dziecko należy zgłosić w klasie, do której chodzi brat/siostra).

Drodzy Rodzice,

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie uprzejmie prosi o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców.

Wpłat można dokonywać w następujący sposób:

  1. gotówką u wychowawcy lub
  2. na niżej podany numer rachunku bankowego:

78 9236 0008 0000 0231 3000 0010

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza. Powyższe informacje będą konieczne celem prawidłowej identyfikacji wpłat.

Wzorem lat ubiegłych wysokość rekomendowanej składki na jedno dziecko w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 40 zł.

Z góry bardzo dziękujemy za dokonanie wpłat.