Statut Szkoły pdf
doc
Uchwała z dnia 12 września 2018 r.  wprowadzająca zmiany w Statucie pdf
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny pdf
doc
Program Rozwoju Szkoły na rok 2017/2018 pdf
doc