Statut Szkoły pdf
doc
Uchwała z dnia 12 września 2018 r.  wprowadzająca zmiany w Statucie pdf
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny pdf
doc
Roczny plan pracy na rok 2018/2019 pdf
doc
Roczny plan pracy oddziału przedszkolnego na rok 2018/2019 pdf
doc
Regulamin stołówki szkolnej pdf