Statut Szkoły pdf
doc
Uchwała z dnia 12 września 2018 r.  wprowadzająca zmiany w Statucie pdf
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny pdf
doc
Roczny plan pracy na rok 2018/2019 pdf
doc
Roczny plan pracy oddziału przedszkolnego na rok 2018/2019 pdf
doc
Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem oraz w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów
pdf
Regulamin stołówki szkolnej pdf