Statut Szkoły pdf
doc
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny pdf
doc
Roczny plan pracy na rok 2019/2020 pdf
doc
Roczny plan pracy oddziału przedszkolnego na rok 2019/2020 pdf
doc
Program realizacji Doradztwa Zawodowego pdf
Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem oraz w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów
pdf
Regulamin stołówki szkolnej pdf