Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc!

plakat_Hejty widzisz, Hejty pomyśl, Hejty zrób coś

19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Według danych podanych przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) przemoc dotyka coraz większej liczby uczniów, którzy są ofiarami prześladowania rówieśniczego oraz przemocy domowej. Natomiast według danych Instytutu Badań Edukacyjnych najbardziej dotkliwa i problematyczna dla dzieci i młodzieży jest przemoc relacyjna, czyli to, co powszechnie nazywamy przemocą psychiczną.
Według ekspertów, przemoc wśród dzieci, jest zjawiskiem wciąż marginalizowanym, a powinno być inaczej. Dlaczego? Ponieważ przemoc niszczy dzieciństwo i zostawia ślad na całe życie.

plakat_Reaguj na przemoc

Każda reakcja jest ważna, gdyż przywraca dziecku poczucie bezpieczeństwa, daje szansę na lepszą przyszłość i realną zmianę w sytuacji przemocowej.
Cyberprzemoc jest tak samo trudna jak przemoc w świecie realnym. Czasami problemy z wyzywaniem, ujawnianiem informacji intymnych na forach, grupach czy w mediach społecznościowych wypływają po tygodniach czy miesiącach.

Hejt to też PRZEMOC

plakat_hejt stop

116 111– telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzieci mogą porozmawiać: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka – dziecko jest szarpane, wyzywane, bite, poniżane –

REAGUJ:

  • zareaguj osobiście – według zasady: zauważ, nawiąż kontakt, nazwij sytuację, zgłoś nauczycielowi (koniecznie, jeśli zauważyłeś to w szkole). Więcej na ten temat można przeczytać na stronie fdds.pl/co-robimy/kampanie/reaguj.html
  • zawiadom Policję – kiedy osoba krzywdząca dziecko jest agresywna również w stosunku do Ciebie lub kiedy Twoja próba zatrzymania krzywdzenia przemocy się nie powiodła i dziecko w dalszym ciągu jest narażone na przemoc, zgłoś sytuację policji, dzwoniąc pod numer 112 lub 997.

Na stronie REAGUJ.fdds.pl można znaleźć konkretne informacje, jak reagować na przemoc wobec dzieci i gdzie szukać wsparcia.
Można także skorzystać z pomocy konsultantów pod numerem telefonu: 800 100 100. Jest to bezpłatny, anonimowy numer dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, który działa od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00–15.00, a w czwartek dodatkowo w godzinach 16.30–20.30. Konsultanci na pewno podpowiedzą, co można zrobić.

RODZICU, w ULOTCE dla RODZICA znajdziesz informacje nt. przemocy rówieśniczej.

Przydatne strony:
https://fdds.pl/jak-pomagamy.html#telefon-zaufania
https://fdds.pl/co-robimy/akty-prawne/przemoc-w-szkole.html
https://800100100.pl/
https://mcps.com.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/publikacje/
https://mcps.com.pl/hejt-stop/aktualnosci/