Nauczyciele

Nauczyciele – 2017/2018

Dyrektor mgr Grażyna Sawicka
Wicedyrektor mgr Elżbieta Frączek
mgr Aneta Miklaszewska
Religia ks. mgr Tadeusz Ratajczyk
ks. mgr kan. Krzysztof Pawelec
ks. mgr Bogdan Iwańczuk
Język polski mgr Joanna Cieplińska
mgr Monika Skórka
mgr Małgorzata Duszak
mgr Iwona Patoka
Język rosyjski mgr Bożena Gołoś
Język angielski lic. Ewa Kałuska
mgr Marlena Osmólska
Historia mgr Joanna Cieplińska
mgr Monika Skórka
Biologia mgr Małgorzata Wiąckiewicz
Geografia mgr Małgorzata Wiąckiewicz
Fizyka mgr Monika Skwierczyńska
Chemia mgr Iwona Pasemik
Matematyka mgr Małgorzata Przybyło
mgr Monika Sapiaska
mgr Magdalena Maksymiak
Przyroda mgr Grażyna Sawicka
mgr Monika Sapiaska
Zajęcia komputerowe/Informatyka mgr Małgorzata Przybyło
mgr Iwona Patoka
Zajęcia techniczne/Technika mgr Małgorzata Przybyło
Plastyka mgr Eliza Pawlak
Muzyka mgr Aneta Miklaszewska
Wychowanie fizyczne mgr Renata Jachimowicz
mgr Hubert Rybak
mgr Aneta Miklaszewska
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Grażyna Sawicka
Nauczanie początkowe mgr Krystyna Dolińska
mgr Irena Kołak
mgr Anna Wyszogrodzka
mgr Agnieszka Romańczuk – nauczyciel wspomagający
Oddział Przedszkolny a
Oddział Przedszkolny b
mgr Stanisława Siennicka
mgr Agnieszka Kowalczyk
Pedagog mgr Janina Mironiuk
Logopeda mgr Anna Dudek
Świetlica mgr Anna Kuc
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Anna Kuc