Nauczyciele

Nauczyciele – 2019/2020

Dyrektor mgr Grażyna Sawicka
Wicedyrektor mgr Aneta Miklaszewska
Religia ks. mgr Karol Biardzki
mgr Mirosław Nykiel
ks. mgr Tadeusz Ratajczyk
Język polski mgr Joanna Cieplińska
mgr Małgorzata Duszak
mgr Iwona Patoka
mgr Monika Skórka
Język rosyjski mgr Bożena Gołoś
Język angielski lic. Ewa Kałuska
mgr Marlena Osmólska
Historia mgr Elżbieta Frączek
Biologia mgr Monika Sapiaska
Geografia mgr Małgorzata Wiąckiewicz
Fizyka mgr Magdalena Maksymiak
Chemia mgr Iwona Pasemik
Matematyka mgr Magdalena Maksymiak
mgr Małgorzata Przybyło
mgr Monika Sapiaska
Przyroda mgr Grażyna Sawicka
Informatyka mgr Iwona Patoka
mgr Małgorzata Przybyło
Technika mgr Małgorzata Przybyło
mgr Hanna Żółkowska-Koper
Plastyka mgr Eliza Pawlak
Muzyka mgr Aneta Miklaszewska
mgr Hanna Żółkowska-Koper
Wychowanie fizyczne mgr Anna Głuchowska
mgr Aneta Miklaszewska
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Grażyna Sawicka
Doradztwo zawodowe mgr Marlena Laskowska
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Tomasz Pernach
Nauczanie początkowe mgr Katarzyna Ksionek
mgr Krystyna Dolińska
mgr Stanisława Siennicka
mgr Agnieszka Kowalczyk
mgr Irena Kołak
mgr Agnieszka Romańczuk – nauczyciel wspomagający
mgr Irmina Szymczakowska – nauczyciel wspomagający
Oddział Przedszkolny a
Oddział Przedszkolny b
mgr Anna Wyszogrodzka
mgr Małgorzata Wiąckiewicz
Nauczyciel wspomagający mgr Marlena Laskowska
mgr Małgorzata Duszak
mgr Elżbieta Frączek
Rewalidacja mgr Anna Dudek
mgr Janina Mironiuk
mgr Agnieszka Romańczuk
mgr Monika Sapiaska
mgr Stanisława Siennicka
mgr Monika Skórka
mgr Irmina Szymczakowska
Pedagog mgr Janina Mironiuk
Logopeda mgr Anna Dudek
Świetlica mgr Anna Kuc
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Anna Kuc