Nauczyciele

Nauczyciele – 2022/2023

Dyrektor mgr Grażyna Sawicka
Wicedyrektor mgr Aneta Miklaszewska
Religia ks. mgr Łukasz Kwasowiec
mgr Agnieszka Nykiel
ks. mgr Tadeusz Ratajczyk
Język polski mgr Joanna Cieplińska
mgr Małgorzata Duszak
mgr Iwona Patoka
mgr Monika Skórka
Język rosyjski mgr Bożena Gołoś
Język angielski lic. Ewa Kałuska
mgr Marlena Osmólska
Historia mgr Elżbieta Frączek
mgr Joanna Cieplińska
Biologia mgr Monika Sapiaska
Geografia mgr Małgorzata Wiąckiewicz
Fizyka mgr Magdalena Maksymiak
Chemia mgr Grażyna Sawicka
Matematyka mgr Magdalena Maksymiak
mgr Monika Sapiaska
Przyroda mgr Monika Sapiaska
Informatyka mgr Iwona Patoka
Technika mgr Eliza Pawlak
Plastyka mgr Eliza Pawlak
Muzyka mgr Aneta Miklaszewska
Wychowanie fizyczne mgr Anna Głuchowska
mgr Aneta Miklaszewska
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Grażyna Sawicka
Doradztwo zawodowe mgr Marlena Laskowska
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Anna Głuchowska
Nauczanie początkowe mgr Agnieszka Kowalczyk
mgr Stanisława Siennicka
mgr Irena Kołak
mgr Irmina Szymczakowska
mgr Małgorzata Wiąckiewicz
mgr Anna Wyszogrodzka
mgr Agnieszka Romańczuk – nauczyciel wspomagający
Oddział Przedszkolny a
Oddział Przedszkolny b
mgr Katarzyna Ksionek
mgr Krystyna Dolińska
Nauczyciel wspomagający mgr Marlena Laskowska
mgr Małgorzata Duszak
mgr Elżbieta Frączek
Rewalidacja mgr Anna Dudek
mgr Marlena Laskowska
mgr Janina Mironiuk
mgr Agnieszka Romańczuk
Pedagog mgr Janina Mironiuk
Psycholog mgr Barbara Sajnóg
Logopeda mgr Anna Dudek
Świetlica mgr Anna Kuc
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Anna Kuc