Nauczyciele

Nauczyciele – 2018/2019

Dyrektor mgr Grażyna Sawicka
Wicedyrektor mgr Elżbieta Frączek
mgr Aneta Miklaszewska
Religia ks. mgr Tadeusz Ratajczyk
ks. mgr Bogdan Iwańczuk
mgr Mirosław Nykiel
Język polski mgr Joanna Cieplińska
mgr Monika Skórka
mgr Małgorzata Duszak
mgr Iwona Patoka
Język rosyjski mgr Bożena Gołoś
Język angielski lic. Ewa Kałuska
mgr Marlena Osmólska
Historia mgr Joanna Cieplińska
mgr Iwona Patoka
mgr Elżbieta Frączek
Biologia mgr Małgorzata Wiąckiewicz
mgr Monika Sapiaska
Geografia mgr Małgorzata Wiąckiewicz
Fizyka mgr Monika Skwierczyńska
mgr Magdalena Maksymiak
Chemia mgr Iwona Pasemik
Matematyka mgr Małgorzata Przybyło
mgr Monika Sapiaska
mgr Magdalena Maksymiak
Przyroda mgr Grażyna Sawicka
mgr Monika Sapiaska
Zajęcia komputerowe/Informatyka mgr Małgorzata Przybyło
mgr Iwona Patoka
Zajęcia techniczne/Technika mgr Małgorzata Przybyło
mgr Hanna Żółkowska-Koper
Plastyka mgr Eliza Pawlak
Muzyka mgr Aneta Miklaszewska
mgr Hanna Żółkowska-Koper
Wychowanie fizyczne mgr Anna Głuchowska
mgr Hubert Rybak
mgr Aneta Miklaszewska
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Grażyna Sawicka
Doradztwo zawodowe mgr Marlena Laskowska
Nauczanie początkowe mgr Stanisława Siennicka
mgr Agnieszka Kowalczyk
mgr Irena Kołak
mgr Anna Wyszogrodzka
mgr Agnieszka Romańczuk – nauczyciel wspomagający
mgr Irmina Szymczakowska – nauczyciel wspomagający
Oddział Przedszkolny a
Oddział Przedszkolny b
mgr Krystyna Dolińska
mgr Katarzyna Ksionek
Nauczyciel wspomagający mgr Marlena Laskowska
mgr Barbara Sajnóg
Pedagog mgr Janina Mironiuk
Logopeda mgr Anna Dudek
Świetlica mgr Anna Kuc
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Anna Kuc