Nauczyciele

Nauczyciele – 2023/2024

Dyrektor mgr Grażyna Sawicka
Wicedyrektor mgr Aneta Miklaszewska
Religia ks. mgr Arkadiusz Chromiec

mgr Agnieszka Nykiel

ks. mgr Tadeusz Ratajczyk

Język polski mgr Joanna Cieplińska
mgr Małgorzata Duszak
mgr Iwona Patoka
mgr Monika Skórka
Język rosyjski mgr Bożena Gołoś
Język angielski lic. Ewa Kałuska
mgr Marlena Osmólska
Historia mgr Elżbieta Frączek
mgr Joanna Cieplińska
Biologia mgr Monika Sapiaska
Geografia mgr Małgorzata Wiąckiewicz
Fizyka mgr Magdalena Maksymiak
Chemia mgr Grażyna Sawicka
Matematyka mgr Magdalena Maksymiak
mgr Monika Sapiaska
Przyroda mgr Monika Sapiaska
Informatyka mgr Iwona Patoka
Technika mgr Eliza Pawlak
Plastyka mgr Eliza Pawlak
Muzyka mgr Aneta Miklaszewska
Wychowanie fizyczne mgr Anna Głuchowska
mgr Aneta Miklaszewska
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Grażyna Sawicka
Doradztwo zawodowe mgr Marlena Laskowska
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Anna Głuchowska
Nauczanie początkowe mgr Katarzyna Ksionek

mgr Krystyna Dolińska

mgr Agnieszka Kowalczyk

mgr Stanisława Siennicka

mgr Irena Kołak

mgr Irmina Szymczakowska

Oddział Przedszkolny a

Oddział Przedszkolny b

mgr Anna Wyszogrodzka

mgr Małgorzata Wiąckiewicz

Nauczyciel wspomagający mgr Marlena Laskowska

mgr Małgorzata Duszak

mgr Elżbieta Frączek

mgr Agnieszka Romańczuk

Rewalidacja mgr Anna Dudek
mgr Marlena Laskowska
mgr Janina Mironiuk
mgr Agnieszka Romańczuk
Pedagog mgr Janina Mironiuk
Psycholog mgr Barbara Sajnóg
Logopeda mgr Anna Dudek
Świetlica mgr Anna Kuc
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Anna Kuc