B&N Bezpieczni i niechronieni

logobn

Nasza szkoła przystąpiła do realizowanego na terenie województwa mazowieckiego programu  „ B & N, czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY”. Projekt B&N jest komponentem Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020 przyjętego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Celem głównym działań jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów oraz stworzenie “podłoża” do prowadzenia efektywnych i długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Seniorów.

Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Podjęte dotychczas działania:

  • rozprowadziliśmy ponad 300 elementów odblaskowych;
  • w każdej klasie wychowawcy przeprowadzili pogadanki dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie w warunkach złej widoczności;
  • uczniowie klas czwartych przygotowują się do zdobycia karty rowerowej w ramach całorocznych zajęć wychowania komunikacyjnego;
  • szkoła wzięła udział w konkursie plastycznym: projekt elementu odblaskowego;
  • przy okazji wywiadówki przedstawiliśmy rodzicom prezentację multimedialną informującą o programie B&N, powodach jego wdrażania i o jego celach.

 

IMG_4329

W prezentacji przygotowanej na spotkanie z rodzicami wykorzystano:

  • materiały przygotowane przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu na konferencję dla szkolnych koordynatorów programu B&N,
  • materiały zamieszczone w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020

Tu możesz pobrać prezentację