Szkoły startu do kariery

 

SZKOŁY STARTU DO KARIERY

centratalentu

Czerwiec 2013 -podsumowanie projektu

Prezentacja
Galeria

Wrzesień 2011 – początek naszego udziału w projekcie.

Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w projekcie „MAZOWIECKIE CENTRA TALENTU I KARIERY” – komponent „SZKOŁY STARTU DO KARIERY”. Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów. W ramach projektu wypracowane będą modelowe rozwiązania w zakresie diagnozowania, metod i form pracy z uczniami. Powstaną i będą wdrożone długoletnie „Programy startu do kariery”. Mają one sprzyjać rozwojowi kompetencji kluczowych, uzdolnień i talentów oraz planowania indywidualnych ścieżek rozwoju edukacyjnego uczniów.

 

W czerwcu ubiegłego roku nauczyciele biorący udział w projekcie uczestniczyli w kursach zorganizowanych przez Mazowieckie Centra Talentu i Kariery: “Trening Twórczości z wykorzystaniem narzędzi TOC” oraz “Klucz do uczenia się”. Pierwsze zajęcia z uczniami odbywały się od października do grudnia 2011 roku. Podstawą do prowadzenia zajęć były autorskie programy opracowane przez nauczycieli naszej szkoły. Część z nich miała wyrównać braki w wiedzy i umiejętnościach uczniów, inne rozwijały ich uzdolnienia, jeszcze inne – miały na celu wyzwolenie w uczniach kreatywności.

 

Tematy programów zrealizowanych w I-szym semestrze:

“Legendy i ważne wydarzenia historyczne naszego regionu” – pani Joanna Cieplińska
– zajęcia rozwijające uzdolnienia humanistyczne, II etap edukacyjny;
“Myśl, myśl, myśl… zabawa w tworzenie” – pani Ewa Kałuska
– zajęcia z kreatywności, I-szy ee;
“Uwolnij umysł – przekrocz granicę!” – pani Aneta Miklaszewska
– zajęcia z kreatywności, II-gi ee;
“Usprawnienie percepcji słuchowo-wzrokowej” – pani Hanna Mróz
– zajęcia wyrównawcze humanistyczne, II-gi ee;
“Działania na liczbach naturalnych” – pani Anna Wyszogrodzka
– zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze, I ee;
“Wykonywanie działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych” – pani Małgorzata Przybyło
– zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodniecze, II ee;

Tematy programów realizowanych w II-gim semestrze:

“Cudze chwalicie, swego nie znacie” – pani Joanna Cieplińska
– zajęcia rozwijające uzdolnienia humanistyczne, II ee;
“Polska – nasza Ojczyzna” – pani Aneta Miklaszewska
– zajęcia z kreatywności, II-gi ee;
“Ukochany kraj – Polska” – pani Aneta Miklaszewska
– zajęcia z kreatywności, II-gi ee;
“W świecie bajki” – pani Agnieszka Kowalczyk
– zajęcia wyrównawcze humanistyczne, I ee;
“Bajka uczy, bawi, wychowuje”– pani Agnieszka Kowalczyk
– zajęcia wyrównawcze humanistyczne, I ee;
“Lubię i umiem ortografię” – pani Hanna Mróz
– zajęcia wyrównawcze humanistyczne II ee;
“Odważę się być mądrym, czyli o strategiach uczenia się” – pani Janina Mironiuk
– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, II ee;
“Mój kolorowy świat” – pani Ewa Kałuska
– zajęcia z kreatywności, I ee;
“Pomaluj mój świat” – pani Ewa Kałuska
– zajęcia z kreatywności, I ee;
“W świecie liczb” – pani Anna Wyszogrodzka
– zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze, I ee;
“Ułamki zwykłe – to nie takie trudne” – pani Małgorzata Przybyło
– zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze, II ee;
“Zaczarowany świat liczb naturalnych” – pani Małgorzata Przybyło
– zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze, II ee;
“Niezwykłe spotkania na płaszczyźnie i w przestrzeni” – pani Małgorzata Przybyło
– zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze, II ee;