Nowe drzewka na Dzień Ziemi

… drzewa

3

….
Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Lasy naszej planety zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 milionów ton. W ciągu doby hektar lasu pochłania tyle dwutlenku węgla, ile wydziela go w tym czasie 200 osób. Lasy pokrywają prawie trzecią część lądów kuli ziemskiej. Są środowiskiem życia, co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt, a dla niektórych z nich – jedyną ostoją. Od obecności i stanu zdrowotnego lasów zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego. To także lasy zmniejszają powodzie i zachowują wodę na czas suszy, zatrzymując ją w glebie i powoli uwalniając.

Duże skupiska drzew pochłaniają zanieczyszczenia i oczyszczają wody opadowe, bo poprzez liście i szpilki wychwytują i neutralizują substancje toksyczne – dwutlenek węgla, dwutlenek siarki i metale ciężkie, jak ołów, kadm, miedź, cynk. Wytwarzają korzystny dla człowieka mikroklimat, gdzie powietrze jest bardzo czyste pod względem bakteriologicznym i przesycone tlenem – koniecznym do odżywiania i regeneracji wszystkich komórek organizmu.

W miastach, drzewa regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury. Redukują także prędkość wiatrów. Ponieważ przeciętnie jedno kilkudziesięcioletnie drzewo, w ciągu sezonu wegetacyjnego oddaje do atmosfery kilka- set litrów wody, drzewa w znaczący sposób przyczyniają się do zwiększenia wilgotności powietrza. Spełniają niezastąpioną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej ekosystemów miejskich. Szczególnie te stare, dziuplaste, są w miastach ważnym miejscem dla owadów, ptaków i ssaków. Świerkowy żywopłot koło ulicy, potrafi oczyścić powietrze z 70 procent szkodliwych substancji.

  • Drzewa są także ozdobą, oazą spokoju i odpoczynku, wartością, która podnosi cenę nieruchomości, bo ją uatrakcyjnia.
  • Dlatego cieszmy się i świętujmy czas zainteresowania każdym drzewem, czas sadzenia nowych drzew!
  • Z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego posadzili drzewka, na skwerkach, przy parkingu szkolnym.

Zresztą zobaczcie sami….

 
 
Tekst wpisu opracowany na podstawie publikacji  “10 lat z klimatem! Święto Drzewa”