ZAPROSZENIECENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU MONIKA DOKTORSKA
ZAPRASZA:
na bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych umacniające więź z dzieckiem oraz wspierające komunikację i bycie z innymi na co dzień pn. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać by do nas mówiły”
oraz do udziału
w projekcie „Chcemy żyć. Wsparcie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży”, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami, w rozwijaniu poczucia własnej wartości, nabywania umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji.
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na poniższych grafikach i skorzystania z prowadzonej pomocy przez Centrum.