Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NFRCzZ radością zawiadamiamy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Piorytet 3 ”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła uzyskała 15 000 zł wsparcia finansowego na zakup książek i działania promocyjne przy wkładzie własnym wynoszącym 3000 zł. Po konsultacjach ze społecznością szkolną planujemy zakup interesujących książek – będą to przede wszystkim nowe tytuły na rynku księgarskim.

Bibliotekarze