Akademia wrześniowa – w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej

ZAPAMIĘTAJ TAMTEN WRZESIEŃ

IMG_2543

18 września w naszej szkole odbyła się akademia upamiętniająca 80. rocznicę wybuchu
II wojny światowej.

O godzinie 10.05 uczniowie wszystkich klas zebrali się na sali gimnastycznej. Najpierw głos zabrała Pani dyrektor, Grażyna Sawicka. Powitała wszystkich gości, a szczególnie Pana Ireneusza Kowalskiego – przewodniczącego Rady Gminy Grębków, Panią Ewę Trojanowską – sekretarz Gminy Grębków
i Panią Danutę Dymek – skarbnika koła ZBOWID. Na uroczystość przybyły również dwie osoby reprezentujące pokolenie urodzone przed 1945 rokiem.

Akademia rozpoczęła się od wniesienia sztandarów i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Pan Ireneusz Kowalski, który dokonał uroczystego przekazania sztandaru ZBOWID-u na ręce Pani dyrektor. Ten symbol walki
o wolną Polskę, podjętej przez mieszkańców naszej gminy, pozostanie od dziś pod opieką nauczycieli i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie.

Po części oficjalnej przyszedł czas na występy naszych uczniów. Montaż słowno – muzyczny przygotowały Panie: Małgorzata Duszak,
Elżbieta Frączek i Monika Skórka. O piękną dekorację zadbały Panie: Janina Mironiuk, Magdalena Maksymiak i Irena Kołak. Wzruszające wiersze o tematyce wojennej i patriotycznej recytowali przedstawiciele klas V – VIII, w tym harcerze z 3ŚDH „ Kedyw”. Artyści podkreślili szczególnie rolę młodzieży zrzeszonej w Szarych Szeregach w walce o wolną Polskę. O ich bohaterskiej postawie opowiadały piosenki zaśpiewane przy akompaniamencie gitary.

Na koniec głos zabrał Pan Hieronim Krasnodębski, reprezentujący pokolenie ludzi urodzonych przed 1945 rokiem. Przywołał kilka wzruszających wspomnień z czasów okupacji hitlerowskiej. Wszyscy zebrani podziękowali mu gromkimi brawami.

Na tym uroczystość zakończono.
Co pozostało w pamięci jej uczestników? Posłuchajmy.

      „ Jestem dumna, że mogłam wystąpić w akademii jako recytator. Na zawsze zapadną mi w pamięć słowa wiersza:

To my – walcząca Warszawa
złączona ofiarą krwi,
nasz cel to wolność i sława,
potęga przyszłych dni.
Nieznane jest nam słowo trwoga,
nie uśpi nas podstępny wróg.
Kto żyw ten z nami na wroga!
Tak nam dopomóż Bóg!”

      Wzruszające słowa wierszy pozwoliły mi zrozumieć, że powinniśmy doceniać to, że żyjemy w wolnym kraju, a wojnę znamy tylko
z podręcznika historii.”

Oliwia Ksionek

 

      „Bardzo podobało nam się to, że w czasie akademii panował wyjątkowy, odświętny nastrój.

      Ważną rolę odegrała muzyka, służąca jako podkład pod recytację. Wszyscy występujący zachowywali się poważnie i z godnością. Nie tylko słowami wierszy i piosenek, ale też swoją postawą pokazali, że powinniśmy pamiętać o tych, którzy walczyli w obronie ojczyzny, bo

po to zginęli tamci bohaterowie,
abyśmy my mogli żyć.”

Maja Bieniak i Weronika Kuzak

 

      „ Bardzo się cieszymy, że w akademii wzięli udział harcerze. Czuliśmy się dumni, ponieważ należymy do grębkowskiej drużyny.”

Damian Siudek i Dawid Boruc