Informacja dla rodziców – PILNE!

Rodzice, którzy ubiegają się o dofinansowanie do obiadów dla swoich dzieci, proszeni są o jak najszybsze (do końca sierpnia) złożenie wniosków w GOPS-sie.