„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć
i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!”

Beverly Conklin

Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Szkoły!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, deceniając Wasz trud, poświęcenie i zaangażowanie w codziennej pracy na rzecz edukacji i wychowania naszych dzieci.

Życzymy Wam, aby niełatwa misja pedagoga i wychowawcy przynosiła jak najlepsze efekty, satysfakcję i radość.

 W imieniu społeczności szkolnej

Rada Rodziców

1unnamed