Ważna informacja dla Rodziców

SZANOWNI RODZICE!

W związku ze zmianą numeru konta, przekazuję zasady wnoszenia opłat za przedszkole i obiady szkolne..

Aktualny numer rachunku do wpłat:

85 9236 0008 0420 0299 2000 0030

W tytule wpłaty należy podać:

1. Imię i nazwisko dziecka,

2. Miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata.

Np. opłata za przedszkole 09/2020 Jan Nowak lub opłata za obiady 09/2020 Jan Kowalski

Na początku miesiąca każde dziecko otrzyma informację jaką kwotę należy uiścić za obiady lub przedszkole
(z podziałem na wyżywienie i godziny dodatkowe). Wniesiona opłata musi być dokładnie taka sama
jak podana w informacji, nie może być ani wyższa ani niższa, gdyż utrudnia to zaksięgowanie wpłaty.
Opłaty wnosimy z dołu po otrzymaniu informacji, na zasadzie za wrzesień płacimy w październiku,
za październik w listopadzie itd, nie należy dokonywać wpłat z góry.

Opłaty należy regulować bezwzględnie od 1 do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu
skorzystania z obiadu/posiłków/godzin dodatkowych.
Wyjątek stanowią opłaty za miesiąc czerwiec, które należy uregulować do 30 czerwca.


Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki ustawowe.

W razie powtarzających się opóźnień w opłatach za obiady, uczeń zostanie skreślony
z listy korzystających ze stołówki szkolnej.

Ważna informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice!

Od 1 października zmienia się numer konta wpłat
za posiłki i godziny powyżej podstawy programowej.

Nowe zasady opłat i nr konta przekazane zostaną
do 5 października br .

Do tego czasu, proszę o wstrzymanie się
z dokonaniem opłat za miesiąc wrzesień .

Rodzice, którzy mają zaległości w opłatach
za poprzedni rok szkolny, proszeni są
o natychmiastowe uregulowanie płatności!!!

Grażyna Sawicka
Dyrektor Z S-P w Grębkowie

Tańce

Zapraszamy rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w dodatkowych zajęciach tanecznych na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek (14 września) o godzinie 15.30. Przy ładnej pogodzie zobaczymy się na świeżym powietrzu, zaś w razie brzydkiej pogody na stołówce szkolnej. Zapraszamy zainteresowanych.

Ubezpieczenie dzieci

Informujemy, że na stronie internetowej przedszkola w zakładce DOKUMENTY PRZEDSZKOLA ( menu: NASZE PRZEDSZKOLE) jest udostępniona aktualna polisa obejmująca ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2020/2021.

W związku z pytaniami, które pojawiły się ze strony Rodziców udostępniamy również dokument, określający ogólne warunki ubezpieczenia
(dotyczy polisy ubezpieczeniowej dzieci przedszkolnych).
Dokument jest  również  dostępny w zakładce Dokumenty przedszkola.

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci na dni adaptacyjne, które odbędą się 26 i 27 sierpnia w godz. 10 – 12. Spotykamy się na placu zabaw, gdzie dzieci zostaną podzielone na grupy, następnie wraz z wychowawcami udadzą się do sal. Ze względu na stan epidemiczny dni adaptacyjne będą się odbywały w innej formie niż dotychczas. Wszyscy rodzice/osoby odpowiedzialne za dzieci muszą posiadać założoną maseczkę lub przyłbicę zasłaniającą nos i usta. Po wejściu do przedszkola rodzice obowiązkowo dezynfekują ręce. Dzieci po wejściu do sali myją ręce wodą i mydłem w łazience. Prosimy również o zachowaniu odpowiedniego dystansu między poszczególnymi osobami (1,5 m).

    Należy również obowiązkowo przynieść ze sobą wypełnioną ankietę epidemiologiczną  ankieta epidemiologiczna 

(W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i rodzice, którzy w ankiecie na każde pytanie udzielili odpowiedzi “nie”)

W czwartek  27.08.2020 r. w trakcie zajęć ok. godz. 11, zaplanowane jest  spotkanie rodziców  z Panią Dyrektor( przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na zewnątrz budynku).