Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice!

Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie będzie funkcjonował w naszej szkole, ale na innych zasadach niż dotychczas.

Specjaliści będą przyjeżdżać do naszej szkoły w pierwsze poniedziałki miesiąca
w miarę potrzeb – wcześniejszych zapisów. Zapisy w sekretariacie szkoły –
na tydzień przed planowanym dyżurem pracowników poradni.

Najbliższy dyżur planowany jest 7 października 2019r.( zapisy do 2 października).

Ogłoszenie dotyczące opłat.

Szanowni Rodzice

W związku z Państwa uwagami dotyczącymi formy płatności  za przedszkole informujemy, że z dniem 1.10.2019r. wprowadza się możliwość płatności przelewem.

Należności za przedszkole należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Grębków ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków, do 10- tego każdego miesiąca następującego po miesiącu skorzystania z usługi( do 10 października za wrzesień itd…).

Nr konta:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie o/Grębków

27 9236 0008 0420 0475 2000 0010

W tytule wpłaty należy podać:

  1. Imię i nazwisko dziecka,
  2. Miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata,
  3. Kwotę wpłaty podzieloną na wyżywienie i opłatę za godziny dodatkowe(usługę).

Np. opłata za przedszkole 09/2019 Jan Nowak                               

Wyżywienie —210,00zł      Opłata za godziny dodatkowe(usługę) – 84,00zł

Potwierdzenie wpłaty należy niezwłocznie dostarczyć do kierownika Bloku Żywienia, osobiście lub na adres e-mail: zsp.grebkow@vp.pl

Informację o wysokości opłaty za przedszkole otrzymają Państwo w postaci papierowej, na tzw. paskach rozdawanych  przez wychowawcę każdej z grup na początku każdego miesiąca.

Zebranie z rodzicami

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zaprasza rodziców dzieci przedszkolnych na zebranie, które odbędzie się dnia 17 września 2019r. (wtorek) o godzinie 17.00 ( górny korytarz przedszkola).

Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.

Zebranie

Zapraszamy wszystkich rodziców (szczególnie rodziców nowo przyjętych dzieci) na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z panią dyrektor, które odbędzie się dnia 02 września 2019 (poniedziałek) o godzinie 13.00. Spotkanie dotyczyło będzie spraw organizacyjnych.

WITAMY W PRZEDSZKOLU!

Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci na zajęcia adaptacyjne do naszego przedszkola, które obędą się w dniach: 28-29.08.2019 w godzinach od 9.00 do 12.00. Będzie to dobra okazja, aby dzieci mogły oswoić się z nowym miejscem, poznać kolegów i koleżanki oraz swoje panie . Rodzice zaś będą mogli rozwiać wszelkie swoje wątpliwości dotyczące przedszkola i o wszystko zapytać.

Jeżyki w Liwie

Jeżyki to grupa przedszkolaków lubiąca wycieczki i bardzo ciekawa świata. Pod koniec czerwca Jeżyki pojechały na wycieczkę do Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie. Dzięki panu przewodnikowi dzieci poznały historię zamku oraz jego tajemnice. Największe zainteresowanie wzbudziła legenda o Żółtej Damie, której ducha można spotkać o północy na zamku…

Gospodarstwo

Dzięki zaproszeniu państwa Duszaków z Ogródka dzieci z grupy Jeżyków miały okazję odwiedzić indywidualne gospodarstwo rolne. Zapoznały się z ciężką i jakże potrzebną pracą rolnika, obejrzały nowoczesną oborę, sprzęty potrzebne do uprawy roli oraz zwierzęta hodowane w tym gospodarstwie. Oprócz tego, miały okazję przejechać się ciągnikiem. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, poświęcony nam czas, poczęstunek, oraz mnóstwo innych atrakcji przygotowanych dla dzieci. Zapraszamy do galerii.

Zebranie rodziców

We wtorek 11 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci urodzonych w 2013 roku (przyszła “zerówka”).

Spotkanie dotyczyć będzie podziału na grupy.

Dyżur wakacyjny – informacja dla rodziców.

Poniżej zamieszczamy dokument określający zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolu.
Zapisy dzieci do przedszkola na okres wakacji odbywać się będą od 27 do 31 maja. Osoby zainteresowane prosimy
o zapoznanie się z dokumentem.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny składają deklarację pisemną zamieszczoną poniżej: