Mikołaj u Biedronek

Chociaż mamy trudne czasy i Mikołaj ma wiele pracy, znalazł chwilkę by osobiście odwiedzić najmłodsze przedszkolaki. Biedronki starają się być bardzo grzeczne i dlatego dostały piękne prezenty. Dziękujemy ! MIKOŁAJKI 2020

Ważna informacja dla Rodziców

SZANOWNI RODZICE!

W związku ze zmianą numeru konta, przekazuję zasady wnoszenia opłat za przedszkole i obiady szkolne..

Aktualny numer rachunku do wpłat:

85 9236 0008 0420 0299 2000 0030

W tytule wpłaty należy podać:

1. Imię i nazwisko dziecka,

2. Miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata.

Np. opłata za przedszkole 09/2020 Jan Nowak lub opłata za obiady 09/2020 Jan Kowalski

Na początku miesiąca każde dziecko otrzyma informację jaką kwotę należy uiścić za obiady lub przedszkole
(z podziałem na wyżywienie i godziny dodatkowe). Wniesiona opłata musi być dokładnie taka sama
jak podana w informacji, nie może być ani wyższa ani niższa, gdyż utrudnia to zaksięgowanie wpłaty.
Opłaty wnosimy z dołu po otrzymaniu informacji, na zasadzie za wrzesień płacimy w październiku,
za październik w listopadzie itd, nie należy dokonywać wpłat z góry.

Opłaty należy regulować bezwzględnie od 1 do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu
skorzystania z obiadu/posiłków/godzin dodatkowych.
Wyjątek stanowią opłaty za miesiąc czerwiec, które należy uregulować do 30 czerwca.


Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki ustawowe.

W razie powtarzających się opóźnień w opłatach za obiady, uczeń zostanie skreślony
z listy korzystających ze stołówki szkolnej.

Ważna informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice!

Od 1 października zmienia się numer konta wpłat
za posiłki i godziny powyżej podstawy programowej.

Nowe zasady opłat i nr konta przekazane zostaną
do 5 października br .

Do tego czasu, proszę o wstrzymanie się
z dokonaniem opłat za miesiąc wrzesień .

Rodzice, którzy mają zaległości w opłatach
za poprzedni rok szkolny, proszeni są
o natychmiastowe uregulowanie płatności!!!

Grażyna Sawicka
Dyrektor Z S-P w Grębkowie

Tańce

Zapraszamy rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w dodatkowych zajęciach tanecznych na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek (14 września) o godzinie 15.30. Przy ładnej pogodzie zobaczymy się na świeżym powietrzu, zaś w razie brzydkiej pogody na stołówce szkolnej. Zapraszamy zainteresowanych.

Ubezpieczenie dzieci

Informujemy, że na stronie internetowej przedszkola w zakładce DOKUMENTY PRZEDSZKOLA ( menu: NASZE PRZEDSZKOLE) jest udostępniona aktualna polisa obejmująca ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2020/2021.

W związku z pytaniami, które pojawiły się ze strony Rodziców udostępniamy również dokument, określający ogólne warunki ubezpieczenia
(dotyczy polisy ubezpieczeniowej dzieci przedszkolnych).
Dokument jest  również  dostępny w zakładce Dokumenty przedszkola.

Ogólne warunki ubezpieczenia