Muzyka jest wszędzie

“Do przedszkola wpadły nutki,
wszystkie miały czarne butki,
czarne szelki i czapeczki
i skakały jak piłeczki.

ref: Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem, ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy.”

Muzyka jest wszędzie… trzeba tylko nastawić uszy. Wszystko może być muzyką i na wszystkim da się grać. Przedszkolaki same robiły instrumenty muzyczne, poznały wygląd nutek, oraz słuchały dźwięków różnych instrumentów, które potrafią już nazwać. Dowiedziały się też co to takiego orkiestra, filharmonia oraz kim jest dyrygent.

 

Polska mój dom

“Polska to nasza ojczyzna,                        
każdemu dziecku tak bliska,
my zaś jesteśmy Polakami,
bo w naszym kraju,
w Polsce mieszkamy.

Tu jest nasz dom, przedszkole, mama i tata.
Miasta i wioski, chata rybaka,
morze i góry, kwiaty i drzewa,
nic prócz miłości nam nie potrzeba.”

Dzieci wiedzą, że ojczyzna to ich dom, miejscowość, Polska. Znają symbole narodowe oraz legendy o powstaniu państwa polskiego.

 

Dbamy o Ziemię

“Gdy już wszystko się zieleni                           
Obchodzony jest Dzień dla Ziemi.
Miesiąc ekologii – kwiecień
Wiosna wtedy jest na świecie.”
Agata Dziechciarczyk

     Przedszkolaki wiedzą, że od każdego z nich zależy los Ziemi. Starają się być przyjaciółmi przyrody, dbać o swoją planetę jak tylko mogą. Potrafią segregować śmieci, sprzątać, oszczędzać wodę i prąd. Szanują rośliny i zwierzęta.

” Ci co lubią segregację
Otóż oni mają rację
Gdy w osobne pojemniki
Lecą papier, szkło, plastiki.”

Informacja dla Rodziców

Decyzją organu prowadzącego, przedszkole/ oddziały przedszkolne “O”
pozostają zamknięte do 24 maja 2020r.

Grażyna  Sawicka

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Grębkowie

10 maja 2020

Szanowni Rodzice!!!

Decyzją organu prowadzącego, zajęcia w przedszkolu/oddziale przedszkolnym zostają zawieszone co najmniej do 18 maja.
Jednocześnie informuję, że warunkiem przyjęcia na zajęcia opiekuńcze jest powrót do pracy obojga rodziców lub pełnienie przez rodziców ważnych funkcji społecznych w czasie epidemii (zgodnie z zaleceniami GIS i Ministerstwa Zdrowia).

Z poważaniem

Grażyna  Sawicka

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Grębkowie

6 maja 2020

Szanowni Państwo,

Z uwagi na przywrócenie stacjonarnej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie osoby zainteresowane uzyskaniem aktualnych orzeczeń i opinii dzieci i młodzieży, proszone są o dokonywanie zapisów na wizyty w poradni .

Uruchamia się zapisy na badania diagnostyczne dotyczące wydawania:

– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

– orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

– orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania

– orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

– orzeczeń o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

 Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z Poradnią

tel: 25 792 47 00
e-mail: sekretariat@poradnia.wegrow.pl

30 kwietnia 2020

Szanowni Rodzice!!!

Od 11 maja br. (decyzja organu prowadzącego ) przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą mogły być otwarte. Z placówek w pierwszej kolejności będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (oboje rodzice pracują lub powracają do pracy po zasiłku opiekuńczym).

W załączeniu przekazuję komunikat w tej sprawie i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Wytyczne GIS i MZ

Grażyna  Sawicka

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Grębkowie