Rekrutacja 2018/2019 – informacja

Drodzy Rodzice!

Bardzo proszę o dokładne wypełnienie dokumentów i złożenie ich wraz z zaświadczeniami w terminie od 1 do 29 marca 2018r. w sekretariacie szkoły.Rodzice, których dzieci kontynuują wychowanie przedszkolne składają tylko 1 dokument, tj. Deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej.  Pozostałe dokumenty: 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola, 2. Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa/działalności gospodarczej lub zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, 3.  Deklaracja dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu składają rodzice dzieci nowo przyjętych (w tym także rodzice, którzy zrezygnowali z przedszkola w poprzednim roku). Informuję, że zadeklarowana ilość godzin w przedszkolu jest dla Państwa wiążąca (nie można zmienić), ponieważ na tej podstawie opracowany jest arkusz organizacyjny przedszkola.

informacja

SZANOWNI PAŃSTWO!!

W II SEMESTRZE R. SZK. 2017/2018 NA TERENIE NASZEJ PLACÓWKI BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ 

PUNKT KONSULTACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W WĘGROWIE.

W KAŻDĄ PIERWSZĄ  ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZ. 9.00 -13.00 

Z PORADY, KONSULTACJI PSYCHOLOGA LUB PEDAGOGA  SKORZYSTAĆ BĘDZIE MÓGŁ RODZIC, NAUCZYCIEL, UCZEŃ (ZA ZGODĄ RODZICA).

ZAPRASZAMY

Życzenia dla dzieci.

dzien dziecka mis z roza2020
Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci…
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzymy Wam sercem całym
moc uśmiechu i radości

szczęścia, zdrowia, pomyślności.