3 kwietnia 2020

Szanowni Rodzice!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół/przedszkoli nie działają stołówki.
Rodzice uczniów/dzieci, którzy korzystali z bezpłatnych obiadów mogą ubiegać się o pomoc
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt telefoniczny z GOPS w Grębkowie, nr 25 793 0077 wew. 11

Grażyna Sawicka
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie

Rekrutacja

Informujemy, że do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte wszystkie dzieci, których rodzice złożyli “Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”. Wyjątek stanowią dzieci urodzone w roku 2018 – nie podlegają one rekrutacji z powodu swojego wieku (rocznikowo są to dwulatki).

2 kwietnia 2020

Mazowiecka Policja Apeluje!
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego,  tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

26 marca 2020

Drodzy Rodzice
Przekazuję Wam serię materiałów z języka angielskiego dla dzieci. Z ich pomocą dzieci mogą ćwiczyć wcześniej poznane słownictwo, poznawać nowe słowa i rozwijać nowe umiejętności.
Przekazuję również linki do piosenek, których dzieci powinny się nauczyć. Proszę puszczać je swoim pociechom jak najczęściej. Sami będziecie zaskoczeni jak szybko nauczą się słów:)

Tutaj materiały do wydruku

Piosenki:
The ABC song________Baby Shark_______Go bananas

Pozdrawiam
Marlena Osmólska

26 marca 2020

Komunikat Mazowieckiej Policji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa,
w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa,
w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was,
ale i Waszych bliskich.

Ważna informacja!

Drodzy Rodzice!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenia się koronawirusa, na obecną chwilę dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-dydaktycznych w placówce. Zachęcamy Rodziców do śledzenia strony internetowej przedszkola. Na stronie będą pojawiały się ciekawe informacje oraz zadania dla dzieci i rodziców. Prosimy również Państwa o relacjonowanie różnych działań, poprzez wysyłanie, np. zdjęć, na poczty poszczególnych grup:

– grupa sówki : sowki-24@o2.pl

– grupa motylki: motylki-23@o2.pl

– grupa króliczki: kroliczki-21@o2.pl

– grupa jeżyki: jezyki-22@o2.pl

Prosimy o podpisywanie imieniem i nazwiskiem dziecka dokumentowane działania. Dziękujemy za współpracę .

W razie jakichkolwiek pytań prosimy również o kontakt mailowy.

Pozdrawiamy!

 

Zalecenia do pracy z dzieckiem w dniach 23-27.03.2020

Temat tygodnia: Już wiosna

  1. Pierwsze kwiaty
  • rozpoznawanie wyglądu wiosennych kwiatów: przebiśnieg, żonkil, tulipan, krokus
  • https://www.youtube.com/watch?v=Tk2TNtet9I0
  • zapoznanie dzieci z wierszem D.Gellner  “A tulipan śpi”
  • próby wykonania pracy plastycznej na dany temat (technika dowolna)

2. Wiosenne przebudzenia

3. Powroty ptaków

  • poznanie ptaków, które wracają wiosną z ciepłych krajów (bocian, jaskółka, żuraw)
  • osłuchanie z piosenką “Wkrótce wiosna” (sł. B. Lewandowska, muz. Z. Ciechan)
  • ćwiczenia logopedyczne- naśladowanie odgłosów ptaków

4. Pierwsze motyle

5. Wiosenne zabawy

Zajęcia logopedyczne

Szanowni Rodzice

Bardzo proszę rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne o codzienne ćwiczenia z dzieckiem.
W pracy proszę wykorzystywać dotychczas przekazane materiały,
instrukcje i spostrzeżenia z obserwowanych zajęć.
Zalecany czas pracy z dzieckiem – 20 minut.

W celu przekazania materiałów do dalszej samodzielnej pracy z dzieckiem w domu proszę o kontakt mailowy: anna.dudek52a@wp.pl

Logopeda  Anna Dudek