Informacja dla rodziców

W związku z zawieszeniem strajku przez nauczycieli przedszkola informujemy, że od poniedziałku 15 kwietnia zajęcia będą odbywały się według tygodniowego rozkładu zajęć w każdej grupie.

Nie odbędą się zajęcia z logopedii, gdyż logopeda pracuje w komisji egzaminacyjnej.

Informacja dla rodziców

W zwiazku z ogłoszeniem strajku od 8.04.2019r.

opiekę nad dziećmi w szkole i przedszkolu sprawować będzie kadra kierownicza oraz pracownicy, którzy nie przystąpią do strajku.

Proszę, aby dzieci które mają zapewnioną opiekę w rodzinie pozostały w domu.

Dyrektor Zespołu

SZANOWNI RODZICE!

Informacja o tym, czy pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie przystąpią do strajku wiadoma będzie po zakończeniu negocjacji ZNP z rządem.

Prosimy śledzić informacje o efektach negocjacji w środkach masowego przekazu.

W razie ogłoszenia strajku od 8.04.2019r.

(informacja podana będzie na stronie internetowej szkoły i przedszkola)

opiekę nad dziećmi w szkole i przedszkolu sprawować będzie kadra kierownicza oraz pracownicy, którzy nie przystąpią do strajku.

W sytuacji strajku proszę, aby dzieci które mają zapewnioną opiekę w rodzinie pozostały w domu.

Dyrektor Zespołu

Drodzy Rodzice

W najbliższy wtorek (19 marca) na godzinę 15:30 zaplanowane jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Aby wszyscy pracownicy mogli wziąć w nim udział, prosimy Rodziców o odebranie tego dnia dzieci z grup przedszkolnych do godziny 15:15.

Rekrutacja 2019/2020

Drodzy Rodzice!

Bardzo proszę o dokładne wypełnienie dokumentów i złożenie ich w terminie od 1 do 29 marca 2019r. w sekretariacie szkoły.

Rodzice, których dzieci kontynuują wychowanie przedszkolne składają tylko 1 dokument, tj. Deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Pozostałe dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z odpowiednimi załącznikami,
2. Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa/działalności gospodarczej lub zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy,
3. Deklaracja dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu
składają rodzice dzieci nowo przyjętych (w tym także rodzice, którzy zrezygnowali z przedszkola w poprzednim roku).

Informuję, że zadeklarowana ilość godzin w przedszkolu jest dla Państwa wiążąca (nie można zmienić), ponieważ na tej podstawie opracowany jest arkusz organizacyjny przedszkola.

Grażyna Sawicka
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grębkowie