Dyżur wakacyjny – informacja dla rodziców.

Poniżej zamieszczamy dokument określający zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolu.
Zapisy dzieci do przedszkola na okres wakacji odbywać się będą od 27 do 31 maja. Osoby zainteresowane prosimy
o zapoznanie się z dokumentem.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny składają deklarację pisemną zamieszczoną poniżej:

Informacja dla rodziców

W związku z zawieszeniem strajku przez nauczycieli przedszkola informujemy, że od poniedziałku 15 kwietnia zajęcia będą odbywały się według tygodniowego rozkładu zajęć w każdej grupie.

Nie odbędą się zajęcia z logopedii, gdyż logopeda pracuje w komisji egzaminacyjnej.

Informacja dla rodziców

W zwiazku z ogłoszeniem strajku od 8.04.2019r.

opiekę nad dziećmi w szkole i przedszkolu sprawować będzie kadra kierownicza oraz pracownicy, którzy nie przystąpią do strajku.

Proszę, aby dzieci które mają zapewnioną opiekę w rodzinie pozostały w domu.

Dyrektor Zespołu

SZANOWNI RODZICE!

Informacja o tym, czy pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie przystąpią do strajku wiadoma będzie po zakończeniu negocjacji ZNP z rządem.

Prosimy śledzić informacje o efektach negocjacji w środkach masowego przekazu.

W razie ogłoszenia strajku od 8.04.2019r.

(informacja podana będzie na stronie internetowej szkoły i przedszkola)

opiekę nad dziećmi w szkole i przedszkolu sprawować będzie kadra kierownicza oraz pracownicy, którzy nie przystąpią do strajku.

W sytuacji strajku proszę, aby dzieci które mają zapewnioną opiekę w rodzinie pozostały w domu.

Dyrektor Zespołu

Drodzy Rodzice

W najbliższy wtorek (19 marca) na godzinę 15:30 zaplanowane jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Aby wszyscy pracownicy mogli wziąć w nim udział, prosimy Rodziców o odebranie tego dnia dzieci z grup przedszkolnych do godziny 15:15.