Rekrutacja 2018/2019 – informacja

Drodzy Rodzice!

Bardzo proszę o dokładne wypełnienie dokumentów i złożenie ich wraz z zaświadczeniami w terminie od 1 do 29 marca 2018r. w sekretariacie szkoły.
Rodzice, których dzieci kontynuują wychowanie przedszkolne składają tylko 1 dokument, tj. Deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Pozostałe dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola,
2. Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa/działalności gospodarczej lub zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy,
3. Deklaracja dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu
składają rodzice dzieci nowo przyjętych (w tym także rodzice, którzy zrezygnowali z przedszkola w poprzednim roku).

Informuję, że zadeklarowana ilość godzin w przedszkolu jest dla Państwa wiążąca (nie można zmienić), ponieważ na tej podstawie opracowany jest arkusz organizacyjny przedszkola.

Grażyna Sawicka
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grębkowie

 

 

informacja

SZANOWNI PAŃSTWO!!

W II SEMESTRZE R. SZK. 2017/2018 NA TERENIE NASZEJ PLACÓWKI BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ 

PUNKT KONSULTACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W WĘGROWIE.

W KAŻDĄ PIERWSZĄ  ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZ. 9.00 -13.00 

Z PORADY, KONSULTACJI PSYCHOLOGA LUB PEDAGOGA  SKORZYSTAĆ BĘDZIE MÓGŁ RODZIC, NAUCZYCIEL, UCZEŃ (ZA ZGODĄ RODZICA).

ZAPRASZAMY

Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka

babciai dziadek zdj.

Już niedługo moi mili, chcemy byście z nami byli.

Wolnej chwili więc szukajcie, do drzwi naszych zapukajcie.

Bo już teraz zapraszamy, na okazję, którą mamy.

A to jest okazja rzadka, to Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Czasu wnukom nie żałujcie i powoli się szykujcie

do naszego przedszkola.

piątek 02.02.2018 godz.13.15

sala gimnastyczna