Jeżyki w Liwie

Jeżyki to grupa przedszkolaków lubiąca wycieczki i bardzo ciekawa świata. Pod koniec czerwca Jeżyki pojechały na wycieczkę do Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie. Dzięki panu przewodnikowi dzieci poznały historię zamku oraz jego tajemnice. Największe zainteresowanie wzbudziła legenda o Żółtej Damie, której ducha można spotkać o północy na zamku…

GALERIA

Gospodarstwo

Dzięki zaproszeniu państwa Duszaków z Ogródka dzieci z grupy Jeżyków miały okazję odwiedzić indywidualne gospodarstwo rolne. Zapoznały się z ciężką i jakże potrzebną pracą rolnika, obejrzały nowoczesną oborę, sprzęty potrzebne do uprawy roli oraz zwierzęta hodowane w tym gospodarstwie. Oprócz tego, miały okazję przejechać się ciągnikiem. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, poświęcony nam czas, poczęstunek, oraz mnóstwo innych atrakcji przygotowanych dla dzieci. Zapraszamy do galerii.

GALERIA

Zebranie rodziców

We wtorek 11 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci urodzonych w 2013 roku (przyszła “zerówka”).

Spotkanie dotyczyć będzie podziału na grupy.

Dyżur wakacyjny – informacja dla rodziców.

Poniżej zamieszczamy dokument określający zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolu.
Zapisy dzieci do przedszkola na okres wakacji odbywać się będą od 27 do 31 maja. Osoby zainteresowane prosimy
o zapoznanie się z dokumentem.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny składają deklarację pisemną zamieszczoną poniżej:

Informacja dla rodziców

W związku z zawieszeniem strajku przez nauczycieli przedszkola informujemy, że od poniedziałku 15 kwietnia zajęcia będą odbywały się według tygodniowego rozkładu zajęć w każdej grupie.

Nie odbędą się zajęcia z logopedii, gdyż logopeda pracuje w komisji egzaminacyjnej.

Informacja dla rodziców

W zwiazku z ogłoszeniem strajku od 8.04.2019r.

opiekę nad dziećmi w szkole i przedszkolu sprawować będzie kadra kierownicza oraz pracownicy, którzy nie przystąpią do strajku.

Proszę, aby dzieci które mają zapewnioną opiekę w rodzinie pozostały w domu.

Dyrektor Zespołu

SZANOWNI RODZICE!

Informacja o tym, czy pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie przystąpią do strajku wiadoma będzie po zakończeniu negocjacji ZNP z rządem.

Prosimy śledzić informacje o efektach negocjacji w środkach masowego przekazu.

W razie ogłoszenia strajku od 8.04.2019r.

(informacja podana będzie na stronie internetowej szkoły i przedszkola)

opiekę nad dziećmi w szkole i przedszkolu sprawować będzie kadra kierownicza oraz pracownicy, którzy nie przystąpią do strajku.

W sytuacji strajku proszę, aby dzieci które mają zapewnioną opiekę w rodzinie pozostały w domu.

Dyrektor Zespołu