Rekrutacja 2022/2023

Drodzy Rodzice!

 

Bardzo proszę o dokładne wypełnienie dokumentów związanych z rekrutacją
i złożenie ich w terminie od 7 lutego do 18 marca 2022 r.
osobiście w sekretariacie szkoły (z przestrzeganiem reżimu sanitarnego)
lub przesłanie skanów dokumentów na adres sp_grebkow@op.pl

 

Rodzice, których dzieci kontynuują wychowanie przedszkolne składają dokument

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy
składają dokument –

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Oba dokumenty dostępne są w zakładce NASZE PRZEDSZKOLE—REKRUTACJA


Grażyna Sawicka
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grębkowie

Zebranie

Zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych na zebranie z dyrektorem przedszkola w poniedziałek 30.08.2021r. o godzinie 9.30 w sali gimnastycznej (wejście boczne od ogrodu).

Nowo przyjęte dzieci zapraszamy na zajęcia adaptacyjne. Do budynku wstęp będzie miał tylko jeden rodzic / opiekun z dzieckiem (pamiętajmy o trwającej ciągle jeszcze pandemii).

Dyżur wakacyjny

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie informuje, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli kompletne wnioski ( z załącznikami) zostały przyjęte na dyżur wakacyjny.

Zawieszenie zajęć

W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia koronawirusem u dziecka, Gminne Przedszkole w Grębkowie zawiesza działalność oddziału MOTYLKI (pięciolatki) i KRÓLICZKI (grupa mieszana) na okres od 17.05.2021r. do 21.05.2021r.

Jednocześnie apelujemy do rodziców, aby przyprowadzali do przedszkola tylko zdrowe dzieci.