Byli nauczyciele na uroczystości jubileuszowej

Jeśli mówimy o jubileuszu szkoły to nasze myśli kierują się w stronę tych, którzy zostawili w grębkowskiej szkole cząstkę swojego życia – w stronę byłych nauczycieli. Wielu z nich nie ma już wśród nas. Innych koleje życia przeniosły z dala od Grębkowa. Dziękujemy tym, którzy swoją obecnością uświetnili Święto Szkoły. Jesteśmy wdzięczni małżonkom i dzieciom  nauczycieli sprzed lat, że byli z nami w czasie jubileuszu.

103 (1) p Jan Kuć 1967 68 kl5
« 1 z 21 »

 

 

 

 

 

 

Przemówienie Pani Dyrektor Grażyny Sawickiej

Przemówienie z okazji Jubileuszu 100-lecia szkoły w Grębkowie

Dostojni i czcigodni goście, absolwenci, drodzy pedagodzy, kochani uczniowie, szanowni rodzice i przyjaciele naszej szkoły,

spotykamy się dzisiaj, aby uczestniczyć w niezwykłej uroczystości poświęconej obchodom Jubileuszu 100-lecia Szkoły w Grębkowie. Czuję się wyróżniona, ponieważ to mi, jako dyrektorowi szkoły, przypadł zaszczyt powitać tak licznie zgromadzonych i znamienitych gości. Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego święta, jest też dla nas wyrazem głębokiej wdzięczności, że wspólnie możemy obchodzić dzisiejszą uroczystość.

Szanowni Państwo,

Tadeusz Kotarbiński powiedział „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”.

Jubileusz 100-lecia szkoły skłania nas do podróży w czasie. Kroniki i fotografie mają niezwykłą moc i nie pozwalają zapomnieć o przeszłości wielu pokoleń, tworzących wizerunek grębkowskiej placówki. Jej dzieje to istotna część historii Grębkowa i okolicznych miejscowości, której integralne ogniwo stanowią ludzie wychowani i wykształceni w jej murach. To właśnie obchody rocznicowe stanowią okazję do utrwalenia wspomnień o przeszłości tej instytucji i ludziach, bez których trudno wyobrazić sobie naszą codzienność.

Historię naszej placówki przedstawią za chwilę uczniowie. Ja natomiast pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły. Prowadzili szkołę do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, wpływali na rozwój placówki i jej pozytywny wizerunek i wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli.

Szanowni Państwo!

Obecnie Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grębkowie liczy 407 podopiecznych oraz 43 nauczycieli i 16 pracowników niepedagogicznych. Jest to placówka nowoczesna, kolorowa, przyjazna, otwarta na nowe wyzwania edukacyjne.

Jako szkoła możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami i sukcesami, nie sposób wymienić wszystkich. Szkolne sukcesy to wynik zdolności naszych dzieci, ale też zaangażowania kadry pedagogicznej oraz rodziców, którym serdecznie dziękuję za owocną współpracę.

O szkole w Grębkowie można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni tych 100 lat zmieniała swoje oblicze, strukturę, pokolenia wychowanków, kadrę kierowniczą i nauczycielską. W istocie jednak pozostała taka sama – jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też miejscem niezmiennej relacji: mistrz- uczeń, pedagog-wychowanek. Ta relacja wydaje się być ponadczasowa, ponieważ:

Kto liczy na tygodnie – sieje trawę

Kto liczy na lata – sadzi drzewa

Kto liczy na wieki – wychowuje ludzi”

Dziękuję

Gratulacje, życzenia i upominki

IMG 4720
« 1 z 18 »

Kto nas odwiedził?

Zamieszczamy pierwszą listę gości, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystości jubileuszowe:

1. Pani Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty
2. Pan Mirosław Krusiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
3. Pan Sylwester Różycki – wicedyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach
4. Pani Grażyna Sobiczewska – Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Siedlcach
5. Pani Halina Ulińska – Wicestarosta Węgrowski
6. Pan Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu Powiatu Węgrowskiego
7. Pan Tadeusz Kot – Radny Powiatu Węgrowskiego
8. Pani Barbara Doktorska-Jędrzejczak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Węgrowie
9. Pani Anna Wieczorek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie
10. Pani Izabela Ratyńska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie
11. Pani Małgorzata Janiuk – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
12. Pani Hanna Kasperowicz – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie
14. Pani Monika Kowalska – wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku
15. Pani Aneta Gołoś-Miałkowska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie
16. Pan Ireneusz Kowalski – Przewodniczący Rady Gminy Grębków i radni Gminy Grębków
17. Ks. Kanonik Krzysztof Pawelec – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Grębkowie
18. Ks. Tadeusz Ratajczyk – proboszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Żarnówce
22. Pani Wanda Miszczak – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
23. Pani Bożena Pachnik – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie Oddział w Grębkowie
24. Pani Teresa Strupiechowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Krypach
25. Pan Krzysztof Zarzycki – Dyrektor Zespołu Szkół w Wierzbnie
26. Pani Hanna Kukla – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebuczy
27. Pani Dorota Czajkowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach
28. Pan Adam Karczewski – były wójt Gminy Grębków
29. Pani Ewa Trojanowska – Sekretarz Gminy Grębków
30. Pani Monika Roguska – Skarbnik Gminy Grębków
31. Pani Agnieszka Kosiorek i Pracownicy Zespołu d.s. Obsługi Jednostek Oświatowych
32. Pani Małgorzata Krasnodębska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie
33. Pan Gabriel Zagdański – Urząd Gminy Grębków
34. Pan Mirosław Reiss -Leśnictwo Grębków
35. Pani Elżbieta Trojanowska – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” Warsztaty Terapii Zajęciowej
36. Pan Andrzej Kąca – Prezes OSP w Grębkowie
37. Pan Mariusz Namięta – Naczelnik OSP w Grębkowie
38. Pani Bożena Majewska
39. Pani Aldona Skup – Przewodnicząca Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Grębkowie i Rada Rodziców
40. Pani Bożena Pietrzak i Lucyna Stępniak– byłe, wieloletnie przewodniczące Komitetu Rodzicielskiego
41. Państwo Renata i Mirosław Jachimowiczowie
42. Państwo Iwona i Tadeusz Kot
43. Pani Marta Karczewska
44. Pan Jacek Zaliwski
45. Pan Sławomir Kowalczyk

O wyjątkowych gościach – nauczycielach uczących przed laty w naszej szkole oraz osobach, które ich reprezentowały napiszemy w oddzielnym wpisie.

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej z jubileuszu na stronie internetowej Tygodnika Siedleckiego