Przemówienie Pani Dyrektor Grażyny Sawickiej

Przemówienie z okazji Jubileuszu 100-lecia szkoły w Grębkowie

Dostojni i czcigodni goście, absolwenci, drodzy pedagodzy, kochani uczniowie, szanowni rodzice i przyjaciele naszej szkoły,

spotykamy się dzisiaj, aby uczestniczyć w niezwykłej uroczystości poświęconej obchodom Jubileuszu 100-lecia Szkoły w Grębkowie. Czuję się wyróżniona, ponieważ to mi, jako dyrektorowi szkoły, przypadł zaszczyt powitać tak licznie zgromadzonych i znamienitych gości. Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego święta, jest też dla nas wyrazem głębokiej wdzięczności, że wspólnie możemy obchodzić dzisiejszą uroczystość.

Szanowni Państwo,

Tadeusz Kotarbiński powiedział „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”.

Jubileusz 100-lecia szkoły skłania nas do podróży w czasie. Kroniki i fotografie mają niezwykłą moc i nie pozwalają zapomnieć o przeszłości wielu pokoleń, tworzących wizerunek grębkowskiej placówki. Jej dzieje to istotna część historii Grębkowa i okolicznych miejscowości, której integralne ogniwo stanowią ludzie wychowani i wykształceni w jej murach. To właśnie obchody rocznicowe stanowią okazję do utrwalenia wspomnień o przeszłości tej instytucji i ludziach, bez których trudno wyobrazić sobie naszą codzienność.

Historię naszej placówki przedstawią za chwilę uczniowie. Ja natomiast pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły. Prowadzili szkołę do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, wpływali na rozwój placówki i jej pozytywny wizerunek i wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli.

Szanowni Państwo!

Obecnie Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grębkowie liczy 407 podopiecznych oraz 43 nauczycieli i 16 pracowników niepedagogicznych. Jest to placówka nowoczesna, kolorowa, przyjazna, otwarta na nowe wyzwania edukacyjne.

Jako szkoła możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami i sukcesami, nie sposób wymienić wszystkich. Szkolne sukcesy to wynik zdolności naszych dzieci, ale też zaangażowania kadry pedagogicznej oraz rodziców, którym serdecznie dziękuję za owocną współpracę.

O szkole w Grębkowie można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni tych 100 lat zmieniała swoje oblicze, strukturę, pokolenia wychowanków, kadrę kierowniczą i nauczycielską. W istocie jednak pozostała taka sama – jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też miejscem niezmiennej relacji: mistrz- uczeń, pedagog-wychowanek. Ta relacja wydaje się być ponadczasowa, ponieważ:

Kto liczy na tygodnie – sieje trawę

Kto liczy na lata – sadzi drzewa

Kto liczy na wieki – wychowuje ludzi”

Dziękuję