Pani Dyrektor dziękuje

„Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać”

 

My mamy gdzie się zatrzymać. Tym miejscem jest nasza grębkowska szkoła, która ma już 100 lat.   19 października „zatrzymaliśmy się ” w niej, aby wspominać, przeżywać i odkrywać ją na nowo.

Pragnę podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, uczniom, rodzicom i absolwentom, dzięki którym dzień Jubileuszu 100-lecia Szkoły w Grębkowie był dniem wspaniałym i wyjątkowym. Dzięki zaangażowaniu całej naszej społeczności długo będzie powracał w najpiękniejszych wspomnieniach.

                                                                                                  Dziękuję

.                                                                                            Grażyna Sawicka

.                                                        Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grębkowie