Nauczycielki i absolwentki grębkowskiej szkoły o uroczystościach jubileuszowych

STO LAT SZKOŁY W GRĘBKOWIE

„Niezapomniane młodzieńcze lata, szkolne wspomnienia niezapomniane” powróciły do grębkowskiej podstawówki 19 października 2017 roku. W tym dniu świętowano sto lat jej istnienia.

Obchody uroczystości jubileuszowych rozpoczęły się Mszą Świętą o godzinie 9.00 w kościele św. Bartłomieja w Grębkowie. Celebrował ją i homilię wygłosił ks. proboszcz Krzysztof  Pawelec. Po Eucharystii  poczty sztandarowe, zaproszeni goście,  nauczyciele, rodzice, dzieci, młodzież, absolwenci – wszyscy udali się do szkoły. Tam po krótkich przemówieniach  Wójta Gminy Grębków,  pana Bogdana Dolińskiego i Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego,  pani Grażyny Sawickiej odbyła się część artystyczna. Artyści  (uczniowie, absolwenci, nauczyciele) zabrali  wszystkich w podróż do krainy wspomnień. W pamięci   znów odżyły lata, kiedy nie było jeszcze pięknego budynku szkoły z ogrodami, placami zabaw, orlikiem, siłownią, a nauka odbywała się w prywatnych domach, a potem w drewnianej „staruszce”.  Późną jesienią i zimą ogrzewały ją kaflowe piece, przez nieszczelne okna i drzwi „zakradał się” do niej wiatr i chłód. Jednak serce  szkoły zawsze było gorące.

Szczególne miejsce w podróży po wspomnieniach zajęli nauczyciele, którzy w grębkowskiej szkole zostawili cząstkę swego życia. Wielu z nich już nie ma… Pozostali jednak w sercach swoich bliskich, wychowanków,  życzliwych im ludzi.

Po części artystycznej przyszedł czas na podziękowania i życzenia. Tu zabrali głos zaproszeni goście. Zostały także odczytane listy od byłych nauczycieli grębkowskiej szkoły, którzy nie mogli przybyć na uroczystość. Rada Rodziców  poczęstowała wszystkich jubileuszowym tortem.

Z okazji stulecia nauczyciele i uczniowie przygotowali dla zwiedzających szkołę pamiątki w postaci kronik,   zeszytów ze zdjęciami, biuletynu, prezentacji multimedialnych o historii szkoły i nauczycielach, którzy już odeszli. Po zakończonej uroczystości zaproszeni goście, przyjaciele, dobroczyńcy oraz absolwenci   Jubilatki udali się na  obiad. Wspólny poczęstunek   sprzyjał podtrzymywaniu uroczystego charakteru święta szkoły, a także wspomnieniom i spotkaniom po latach. Choć „czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostaną w pamięci na zawsze”. Przekonali się o tym wszyscy uczestnicy OBCHODÓW STULECIA SZKOŁY W GRĘBKOWIE.

                                                                                 Małgorzata Duszak,  Agnieszka Kowalczyk

 

„A czy pamiętasz stary mój zegarze ”

Jak powstawała szkoła tu w Grębkowie?

O tamtym czasie we mgle pięknych marzeń

Opowiadali grębkowscy uczniowie.

 

I powracali w swe minione lata,

Dziecięce wzloty, młodzieńcze westchnienia.

We wszystkie serca wiatr historię wplatał

I ją przemieniał w najlepsze wspomnienia.

 

A te się snuły po grębkowskiej sali

Błądząc powoli po minionym czasie

I tak sprawiły, że wszyscy na chwilę

Znów siedli w ławkach w swojej dawnej klasie.

 

Przed nimi stali ich nauczyciele

Z mgły wyłoniły się znajome twarze,

Wielu z nich nie ma… tu czas się zatrzymał…

Chyląc swą głowę nad upływem zdarzeń.

 

I znów zapytał „starego zegara”,

Który tak wiele z przeszłości  pamięta,

Czy wie, że dzisiaj już w grębkowskiej szkole

Jej byłych uczniów  uczą się… wnuczęta.

 

.                                                          Agnieszka Kowalczyk