konkursSzkoła Podstawowa w Grębkowie mieściła się w starym budynku. Ze względu na słabe warunki lokalowe Rada Gminy w 1994r. na mocy decyzji nr 1/99 z dnia 16 marca 1999r. na wniosek Pana Wójta Adama Karczewskiego podjęła uchwalę o buwie szkoły w Grębkowie. Przewidywane zakończenie prac budowldoanych to 1 IX 2000 roku.
 
 
Rozpoczęcie budowy szkoły
Na początku roku trwają prace nad dokumentacją budowy nowej szkoły.
15 X 1995r. marzenia wszystkich uczniów spełniają się. Rozpoczyna się kopanie fundamentów, prace przebiegają dość sprawnie.Do zimy udało się zakończyć część prac wykonywanych w ziemi.
Budynek szkoły zaczyna być widoczny.
Szkołę buduje zakład usługowo- produkcyjny Pana Tadeusza Kłosa z Węgrowa a budową kierował pan Jerzy Oziębło.
konkurs 002
konkurs 001
W 1999 roku wchodzi reforma oświaty. W Grębkowie powstaje Gimnazjum, w związku z tym trzeba przyśpieszyć prace związane z oddaniem budynku szkoły.
Zaczyna się gonitwa. Ekipy robotników ocierają się o siebie. Jedni malują, drudzy zakładają oświetlenie, następni kładą glazurę i terakotę, jeszcze inni wstawiają drzwi. Hydraulicy montują krany, zlewy, sedesy i przyklejana jest wykładzina na posadzki. Na zewnątrz równocześnie trwają prace tynkarskie, porządkuje się teren wokół szkoły, robione są rabatki oraz ogrodzenie. Wszyscy się bardzo starają, aby zdążyć na czas.
konkurs 004
1 września 1999r. do życia powołano Publiczne Gimnazjum w Grębkowie. Z dotychczasowej ośmioklasowej Szkoły Podstawowej powstała sześcioklasowa Szkoła Podstawowa i trzy letnie Gimnazjum. Gimnazjum kształci i wychowuje młodzież w wieku 13-16 lat. Uczniowie wszystkich gminnych szkół podstawowych kończący klasę 6 w roku 1999 rozpoczęli we wrześniu naukę w klasie I gimnazjum. Do szkoły uczęszczają, uczniowie z 27 miejscowości: Aleksandrówka, Chojeczno Cesarze, Chojeczno Sybilaki, Czarnowąż, Gałki, Grębków, Jabłonna, Kolonia Sinołęka, Kopcie, Kózki, Suchodół, Ogródek Oszczerze, Pobratyny, Podsusze, Polków Daćbogi, Polków Sagały, Proszew, Sucha Nowa, Sucha Stara, Trzebucza, Ziomaki, Żarnówka.
Uroczyste otwarcie nowo powstałego budynku szkoły
Uroczystość otwarcia była wielkim wydarzeniem dla całej gminy. Wszystko rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Św. Bartłomieja, później nastąpił moment wyświęcenia szkoły. Aktu tego dokonał- Ksiądz Biskup diecezji sieleckiej Henryk Tomasik i ksiądz Biskup wyznania mariawickiego – Roman Nowak.
Po krótkich przemówieniach, pana Adama Karczewski Wójt Gminy Grębków wręczył nominacje dyrektorom:
Dyrektorem Publicznego Gimnazjum została pani Bożena Bieniak,
Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej pani Małgorzata Przybyło.
Uroczystość uświetnili przedstawiciele Kuratorium Oświaty.
konkurs 005
konkurs 008
konkurs 009
Otwarcie nowej sali gimnastycznej
25 listopada 2000.r oddano do użytku nową salę gimnastyczną. Powstała ona przede wszystkim dzięki wielkiemu zaangażowaniu władzy gminy. Realizacji pomysłu strzegł szczególnie wójt pan Adam Karczewski.
Uroczystość otwarcia uświetnili swoją obecnością: starosta powiatu p. Elżbieta Lano, wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach pani Grażyna Sobiczewska, dyrektor Warszawskich Łazienek, twórca skansenu w Suchej pan profesor Marek Kwiatkowski, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie pani Anna Nowicka-Związek, radny powiatu węgrowskiego pan Bogdan Doliński.
konkurs 010
konkurs 007
konkurs 011
Nadanie imienia Szkole
W dniu 14 października 2005roku Jan Paweł II został patronem gimnazjum. To wydarzenie poprzedziła uroczysta Msza Święta celebrowana przez ks. Biskupa Henryka Tomasika. Po wielu słowach skierowanych do młodzieży ks. Biskup poświęcił sztandar szkoły ufundowany przez wiernych. Po błogosławieństwie goście, uczniowie oraz grono pedagogiczne przemaszerowali do szkoły. Tam nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II. Pomnik został ufundowany przez Leokadię i Grzegorza Świerczewskich oraz komitet rodzicielski.
Szkoła posiada hymn. Autorką słów jest mama jednego z uczniów naszej szkoły i nauczycielka w Szkole Podstawowej. Słowa hymnu powstały po śmierci Jana Pawła II.
15 listopada 2007 roku odsłonięto tablicę poświęconemu Janowi Pawłowi II. Fundatorami byli państwo Leokadia i Grzegorz Świerczewscy.
Ściany budynku naszej szkoły zdobi również portret Jana Pawła II. Jego uroczyste odsłonięcie odbyło się w czwartą rocznicę śmierci papieża- 2 kwietnia 2009 roku.