Europejski dzień języków obcych

 

Europejski Dzień Języków – warsztaty teatralne dla szkół!

 

Czy teatr może być sposobem na doskonalenie języka obcego? Dziś możemy odpowiedzieć – TAK!

24 i 25 września uczniowie klasy szóstej naszej szkoły uczestniczyli w językowych warsztatach teatralnych prowadzonych przez zawodowych aktorów. Zajęcia odbywały się w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Dzieci pracowały w trzech 8-osobowych grupach językowych: język angielski, język niemiecki i język hiszpański. Nasi szóstoklasiści zakwalifikowali się do zajęć w języku angielskim. Dwudniowy pobyt w Instytucie Cervantesa był doskonałą okazją do nabywania nowych umiejętności językowych, wrażliwości teatralnej i do nawiązywania nowych znajomości.

Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskiego Dnia Języków (EDJ) organizowanego corocznie przez Stowarzyszenie Europejskich Instytutów Kultury EUNIC, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego i wiele innych instytucji partnerskich.

Powrót
1    2     3     4     5     6     7     8     9     10      11      12      13     14     15     16     18     19     24        20     28         25         29         26         21      27         22           30         23          31
« 1 z 2 »