02mar/16

2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza

ce49f-henryk_sienkiewicz_z_rokiem_

W 2016 r. przypada 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci znakomitego pisarza, noblisty – Henryka Sienkiewicza.

Nasza szkoła, nosząca zaszczytne imię Henryka Sienkiewicza, aktywnie włączy się w obchody wymienionych rocznic poprzez promocję twórczości noblisty, pogłębienie wiedzy o Patronie, poznanie przez uczniów miejsc związanych z pisarzem, kontynuowanie tradycji spotkań Braci Sienkiewiczowskiej, współpracę szkół i nauczycieli z powiatu węgrowskiego.

W ramach promocji twórczości wielkiego Polaka i pogłębienia wiedzy na temat Noblisty, patrona naszej szkoły ogłaszamy konkursy: Czytaj dalej

20lut/16

Wyniki konkursu na LOGO programu Erasmus+

Podsumowano głosy oddane na prace zgłoszone do konkursu na LOGO programu Erasmus+ “Artystyczna podróż po Europie”. Za najpiękniejszą głosujący uznali pracę nr 13, miejsce drugie zajęła praca nr 21, miejsce trzecie – praca nr 20. Serdecznie gratulujemy autorom, ich nazwiska zostaną ogłoszone wkrótce.

19lut/16

Zakończył się konkurs na LOGO programu Erasmus+

6Konkurs plastyczny na LOGO programu Erasmus + “Artystyczna podróż po Europie” spotkał się z dość dużym zainteresowaniem. Wpłynęło prawie 30 prac. Wykonując grafiki uczniowie wykazali się pomysłowością i starannością. W piątek 19 lutego prace zostały przedstawione społeczności szkolnej w mini galerii zorganizowanej na szkolnym korytarzu. Uczniowie i pracownicy szkoły oddawali swoje głosy na pracę, którą uznali za najpiękniejszą. Wkrótce ogłosimy nazwiska laureatów.

12lut/16

Ogłaszamy konkurs na LOGO Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie

Drodzy uczniowie!

Miło nam poinformować, że możecie wziąć udział w konkursie plastycznym, którego celem jest powstanie graficznego symbolu Zespołu Szkolno -Przedszkolnego  w Grębkowie. Już możecie podejmować próby projektowania LOGO: technika plastyczna dowolna, format rysunku A4.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru grafiki, która będzie symbolizowała naszą placówkę oraz sposobu nagradzania laureatów i uczestników konkursu zamieścimy wkrótce. Zabierajcie się do pracy!

11lut/16

Sukces w konkursie „Mój las”

Kolejny raz nasz szkoła brała udział w Konkursie „Mój las”, organizowanym przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Uczeń klasy IIb – Kacper Kałuski zajął I miejsce w kategorii I – Piętra lasu i ich mieszkańcy. Praca Kacpra przekazana została do Zarządu Głównego LOP w Warszawie, gdzie będzie brała udział w dalszym etapie konkursu.

Dwie uczennice klasy IVa – Oliwia Ksionek i Magdalena Czumaj zdobyły wyróżnienia w kategorii II- Grzyby polskich lasów.
Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym! Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

11lut/16

Udział w konkursie wiedzy „Funkcje lasu”

Trzy uczennice naszej szkoły wzięły udział w konkursie wiedzy „Funkcje lasu” organizowanym przez Nadleśnictwo Siedlce. 27 stycznia 2015r. w siedzibie nadleśnictwa odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów.

Adrianna Zagdańska zajęła 16 miejsce, Patrycja Polkowska – 23, Olga Roguska – 27 na 131 uczniów biorących udział w konkursie. Gratulujemy i dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie się do tego trudnego konkursu.

11lut/16

Zabawa noworoczna z udziałem Babć i Dziadków

IMG_5009I znów nadszedł dzień Choinki Noworocznej, w tym roku była to sobota 30 stycznia, kiedy w grębkowskiej podstawówce zebrały się całe rodziny, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, nauczyciele emeryci, miejscowi duszpasterze, przedstawiciele Urzędu Gminy w Grębkowie z p. Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy na czele, kadra pedagogiczna, uczniowie. Tradycją szkoły stało się łączenie uroczystości choinkowej z Dniem Babci i Dziadka. Seniorzy mają okazję odwiedzić szkołę, podziwiać aktorstwo wnuków, porozmawiać ze znajomymi, powspominać swoje szkolne lata.

Przeczytaj obszerną relację

11lut/16

Udział uczniów w konkursie “Najlepsze wyjście – nie wchodzić”

1Ogłoszony w październiku 2015 roku przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Węgrowie, konkurs plastyczny skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych cieszył się dużym zainteresowaniem. Celem konkursu było ukazanie szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy, propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia oraz kształtowanie  właściwych  postaw społecznych.  Autorzy wykazali się pomysłowością oraz wysokim poziomem umiejętności plastycznych.   Szczególne uznanie należy się uczennicy klasy IVa Natalii Madziar, która zajęła II miejsce. Gratulujemy!!!!

M. Sapiaska