Twórczość! Podaj dalej.

Innowacja pedagogiczna: Twórczość! Podaj dalej.

Na zajęciach koła plastycznego realizowane będzie nowe dla dzieci działanie twórcze, które zatytułowałam “Twórczość! Podaj dalej”. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie prezentacji różnych technik plastycznych w formie najpierw zajęć dla całej grupy, a później przygotowaniu scenariusza i nagraniu filmu instruktażowego. Film będzie miał za zadanie przekazanie innym uczniom szkoły instrukcji wykonania konkretnej techniki plastycznej w stylu “krok po kroku”.

Przyczynami, które zmotywowały mnie do zaprojektowania takiego działania są:

– potrzeba poszerzenia i urozmaicenia zajęć dla dzieci o nowe, specjalistyczne techniki artystyczne;
– podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły;
– obecność grona dzieci o dużym spektrum zainteresowań i rozwijanie ich możliwości twórczych;
– możliwość zaprezentowania swoich dzieł i wytworów przed szerszą publicznością.

Czynniki te realizowane będą poprzez wprowadzenie różnych, profesjonalnych technik plastycznych, pozwalających na ukierunkowanie dynamizmu rozwojowego dzieci i aktualizowanie ich potencjału twórczego. Dzięki temu uczniowie uczestnicząc w ciekawych zajęciach plastycznych, konstrukcyjnych i dekoratorskich odkryją i rozwiną z pomocą nauczyciela drzemiące w nich talenty.

Pierwszy film z cyklu to opis i instrukcja prostej techniki plastycznej “malowanie nitką”. Technika ta zachęca dzieci do bezpośredniego kontaktu z farbami i do eksperymentowania z mieszaniem kolorów. Dwie uczennice, Julia Reiss i Ania Gosk zapraszają do zapoznania sie z tą formą twórczości.

Eliza Pawak