"Poczuj chemię do fizyki"- doświadczenia i eksperymenty grupy "Zaelektryzowani"