Narodowe Czytanie 2021

narodowe-czytanie-2022_1-PL-3-scaled

Tradycją naszej szkoły jest uczestnictwo w „Narodowym Czytaniu”. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Tegoroczne obchody dotyczyły dzieła Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”.
„To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Bibliotekarze

 

IMG_20210906_085424
IMG_20210906_085431
IMG_20210906_085440