Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 

Regulamin konkursu z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Adresaci konkursu:
Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie
Organizator konkursu:
Biblioteka Szkolna
Cele:

1.Rozbudzanie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury pięknej,
2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i zdrowego współzawodnictwa,
3. Uaktywnienie uczniów i podniesienie poziomu czytelnictwa w szkole,
4. Popularyzowanie wartościowej literatury.

Organizacja konkursu:
Część I –konkurs literacki na wiersz o bibliotece
Wiersze zgłoszone na konkurs (co najmniej 12 wersów) muszą być napisane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane
i nieprzedstawiane na innych konkursach.

Część II – konkurs wiedzy o lekturach

kl. II – H. CH. Andersen „Calineczka”
kl.III – H. CH. Andersen „Brzydkie kaczątko”
kl. IV – J.R. Goscinny „Mikołajek”
kl. V – H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”
kl. VI – J.R.R. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
kl.VII – L.M. Montgomery „ Ania z Zielonego Wzgórza”
kl. VIII – H. Sienkiewicz „Quo vadis”

Część III – konkurs plastyczny – ilustracja do książki wypożyczonej z biblioteki szkolnej
Warunkiem udziału w konkursie jest wypożyczenie książki w bibliotece szkolnej i wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką
np. rysunkową (ołówek, kredki, tusz, węgiel), malarską, collage, witraż, mozaika itp.
Format : A4 lub A3
Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane.
Zasady udziału w konkursie:

 1. Termin dostarczenia pracy literackiej i plastycznej upływa 26 października. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 2. Na pracy plastycznej dodatkowo umieszczamy informację o autorze i tytule książki, do której wykonana jest ilustracja.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie – zgodę na przetwarzania danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się
  z regulaminem konkursu.(załącznik 1)
 4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska.
 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawienia i opublikowania.
 6. Termin zgłoszenia do konkursu wiedzy o lekturze upływa 20 października. Testy zostaną przeprowadzone w dniach 26 – 27.10.2020r.
 7. Organizator informuje, że niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Przystąpienie uczestnika
  do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe .
2. Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród zostanie ogłoszony do końca października br. na stronie internetowej szkoły.