Dzień głośnego czytania

 

29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
Święto zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Obchodzone jest 29 września, bo  tym dniu urodziła się Janina Porazińska – poetka, prozaik, autorka bajek, baśni i utworów scenicznych  dla dzieci i młodzieży, tłumaczka literatury szwedzkojęzycznej, autorka czasopism  dla dzieci.

Rodzice uczniów (za pośrednictwem dziennika elektronicznego) otrzymali list, w którym mogli zapoznać się m.in. z zaletami głośnego czytania.

10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki

  1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami a dziec­kiem. Dziecko wsłuchane jest w głos ro­dzica, a bliski kontakt daje mu poczucie bezpieczeństwa.
  2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka. Po zakończeniu czytania może­my zapytać: czy wiesz, co wydarzyło się później?
  3. Słuchanie bajek rozwija inteligen­cję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do sa­modzielnej nauki czytania.
  4. Książki wychowują. Jeżeli dobie­rzemy odpowiednią lekturę, dzieci będą utożsamiały się z książkowym bohaterem.
  5. Książki wyrabiają wrażliwość. Dziecięce problemy opisane w bajkach na pewno poruszą niejedno serduszko.
  6. Słuchanie książek odpręża i po­zwala przyjemnie spędzić czas. W dzie­cięcym życiu są momenty, kiedy dobra bajka, przeczytana ciepłym, modulowa­nym głosem jest niezastąpiona.
  7. Książki rozwijają pasję kolekcjo­nerską. Wiele wydawnictw proponuje se­rie książeczek. Czekając na kolejne od­cinki przygód bohatera, dziecko rozbudza w sobie ciekawość.
  8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre dzie­ci lubią słuchać ciągle tych samych bajek. Często może to być znak, że coś je nur­tuje, niepokoi lub cieszy.
  9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzien­ne sprawy.
  10. Książki podpowiadają, jak po­rozumieć się z rówieśnikami i rodzeń­stwem. Kłótnia z kolegą, bratem czy sio­strą to problem, ale w wielu książkach znajdują się opowieści, które pomogą dziecku sobie z nim poradzić.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z przeprowadzonej w szkole akcji czytelniczej.