Ważna informacja dla Rodziców

SZANOWNI RODZICE!

W związku ze zmianą numeru konta, przekazuję zasady wnoszenia opłat za przedszkole i obiady szkolne..

Aktualny numer rachunku do wpłat:

85 9236 0008 0420 0299 2000 0030

W tytule wpłaty należy podać:

  1. Imię i nazwisko dziecka,

  2. Miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata.

Np. opłata za przedszkole 09/2020 Jan Nowak lub opłata za obiady 09/2020 Jan Kowalski

Na początku miesiąca każde dziecko otrzyma informację jaką kwotę należy uiścić za obiady lub przedszkole(z podziałem na wyżywienie i godziny dodatkowe).
Wniesiona opłata musi być dokładnie taka sama jak podana w informacji, nie może być ani wyższa ani niższa, gdyż utrudnia to zaksięgowanie wpłaty.
Opłaty wnosimy z dołu po otrzymaniu informacji, na zasadzie za wrzesień płacimy w październiku, za październik w listopadzie itd, nie należy dokonywać wpłat z góry.

Opłaty należy regulować bezwzględnie od 1 do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu skorzystania z obiadu/posiłków/godzin dodatkowych.
Wyjątek stanowią opłaty za miesiąc czerwiec, które należy uregulować do 30 czerwca.


Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki ustawowe.

W razie powtarzających się opóźnień w opłatach za obiady, uczeń zostanie skreślony z listy korzystających ze stołówki szkolnej.