Ważna informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice!

Od 1 października zmienia się numer konta wpłat za obiady.
Nowe zasady opłat i nr konta przekazane zostaną do 5 października br.

Do tego czasu, proszę o wstrzymanie się z dokonaniem opłat
za miesiąc wrzesień .

Rodzice, którzy mają zaległości w opłatach za poprzedni rok szkolny,
proszeni są o natychmiastowe uregulowanie płatności!!!

Grażyna Sawicka
Dyrektor Z S-P w Grębkowie