Drodzy Rodzice,
od 1 września 2020 roku dokumentacja przebiegu nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Grębkowie
będzie prowadzona z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.
Udostępniamy dokument “Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grębkowie”,
który określa zasady korzystania z e-dziennika dla wszystkich użytkowników mających do niego dostęp.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dyrektor
Grażyna Sawicka

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grębkowie