ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
DLA UCZNIÓW KLAS 0-VIII
Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Grębkowie
1 września 2020 r.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi nie planujemy ogólnego spotkania w sali gimnastycznej. Zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami wg załączonego harmonogramu. Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować dłonie. Na terenie placówki należy zachować dystans społeczny oraz zakryć nos i usta maseczką lub przyłbicą. Uczniom klas O-I może towarzyszyć jeden rodzic, uczniowie pozostałych klas wchodzą do szkoły bez rodziców.
Godziny spotkań:
……………9:00 – klasy: Oa, Ob, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IV, V, VI, VIIa, VIIb, VIII
…………..10:00 – klasy: Ia, Ib

Klasy Ia i Ib
………….. Ia – p. Anna Wyszogrodzka
 …………..Ib – p. Małgorzata Wiąckiewicz
Uczniowie wraz z rodzicami, Wychowawcami i Dyrekcją spotykają się o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej (wejście od ogrodu).
W związku z pandemią i związanymi nią obostrzeniami przewidzianymi na najbliższe miesiące planujemy w tym dniu przeprowadzić
Pasowanie na Ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie.
Po krótkim przywitaniu odbędzie się pasowanie i ślubowanie. Szczegóły dotyczące przebiegu uroczystości przekażą Wychowawcy klas.
Harmonogram spotkań wychowawców z uczniami:
…….Oa – p. Irena Kołak – sala gimnastyczna – wejście od ogrodu
…….Ob – p. Irmina Szymczakowska – sala gimnastyczna – wejście od ogrodu
…….IIa – p. Katarzyna Ksionek – wejście główne schodami – sala za pokojem nauczycielskim po prawej stronie
…….IIb – p. Krystyna Dolińska – dolne wejście pod salą gimnastyczną od strony zachodniej –.pierwsza sala po prawej stronie (dawna przyrodnicza)
…….IIIa – p. Stanisława Siennicka – wejście główne dolne – ta sama sala, co w roku poprzednim
…….IIIb – p. Agnieszka Kowalczyk – dolne wejście pod salą gimnastyczną od strony zachodniej.pierwsza sala po lewej stronie (dawna artystyczna)
…….IV – p. Monika Sapiaska – wejście główne dolne – sala po lewej stronie, za dawną stołówką
…….V – p. Magdalena Maksymiak – wejście główne schodami – II piętro – sala nr 12
…….VI – p. Małgorzata Duszak – wejście główne schodami – II piętro – sala nr 11
…….VIIa – p. Elżbieta Frączek – wejście główne schodami – II piętro – sala nr 7
…….VIIb – p. Monika Skórka – wejście główne schodami – II piętro – sala nr 10
…….VIII – p. Ewa Kałuska – wejście główne schodami – II piętro – sala nr 9

Msza Święta z udziałem społeczności szkolnej zostanie odprawiona o godzinie 8:00 w kościele parafialnym.

Zachęcamy do systematycznego śledzenia szkolnej strony internetowej oraz odczytywania wiadomości w e-dzienniku.

Dyrekcja szkoły