Informacja dla Rodziców i Uczniów

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych
    i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży

Załączniki:

Nowelizacja rozporządzenia MEN_1
Nowelizacja rozporządzenia MEN_2
Wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół
Organizacja zajęć rewalidacyjnych – wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *