Kolędnicy misyjni w moim domu

20191228_115637Tradycyjnie po Świętach Bożego Narodzenia niektóre miejscowości grębkowskiej parafii odwiedzają
Kolędnicy Misyjni. Niosą Dobrą Nowinę o Narodzeniu Jezusa. Kolędując zbierają pieniądze dla swoich rówieśników w krajach misyjnych.W tym roku przeznaczą je dla dzieci z Amazonii.

Wędrowali kolędnicy od domu do domu
niosąc wszystkim wieść radosną, wesołą nowinę
że w stajence, na sianeczku Matuchna Najświętsza
pośród zwierząt urodziła maleńką dziecinę,
Tym dziecięciem jest Bóg-Człowiek,który zstąpił z nieba
by prostować wszystkie ścieżki grzechem zagmatwane
by pokazać, że zło dobrem można przezwyciężać,
że powinno ludzkie życie każde być kochane.
Z tą nowiną zapisaną w wierszach i kolędzie
przyszli do mnie kolędnicy i duzi i mali,
gdy stanęli przy choince radość była wszędzie,
w całym domu, kiedy oni przepiękne śpiewali.

A. Kowalczyk