Dzień Patrona 2019

20 lat z Patronem

Część artystyczna

IMG_3216

Konkurs kulinarny

IMG_3069

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Patrona

IMG_3044

Konkurs plastyczny

 

 

[…]

Co roku w dzień grudniowy
do naszej społeczności
przychodzi Pan Sienkiewicz
jeden z ważniejszych gości.

On przed wieloma laty
został naszym Patronem
i już po raz dwudziesty
zwiedził strony znajome.

Strony grębkowskiej szkoły,
dzieci, nauczycieli,
młodzież i tych, co bardzo
z nim spotkać się pragnęli.

.
I tak, jak w każdym roku
przybyli z nim postacie:
Janko, Staś, Nel, Danuśka,
Zagłobę także znacie.

Przybyli też z pisarzem
znajomni z książki „Sachem”
i okrutni krzyżacy
przyjęci ciut ze strachem

Jak przyszli ? Zapytacie
już szybko wam odpowiem
to w nich się zamienili
wiecie..!.nasi uczniowie.

..
Wcześniej się też konkursy
ważne tu odbywały,
były one dla dużych
były dla dzieci małych.

Plastyczny, kulinarny
i pewnie uwierzycie
był także konkurs o tym
jakie pisarz miał życie.
 
Dzień ze swoim Patronem
szkoła miło spędziła
i znów na przyszły roczek
pisarza zaprosiła.

Agnieszka Kowalczyk

9 grudnia Publiczna Szkoła Podstawowa w Grębkowie obchodziła 20-lecie nadania imienia Henryka Sienkiewicza. Obchody rozpoczęły się uroczystym odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie wrócono wspomnieniami do roku 1999, kiedy to szkoła otrzymała sztandar i imię słynnego pisarza. Jednocześnie placówka zyskała nowy budynek – nowoczesną i funkcjonalną siedzibę.

Do tych radosnych wydarzeń nawiązywał  film specjalnie przygotowany na 20 rocznicę nadania imienia wybitnego Polaka. Przypomniał on najważniejsze wydarzenia, takie jak ufundowanie sztandaru i popiersia Patrona, rozbudowa i modernizacja bazy szkolnej.  Film w  barwny sposób prezentował  kolejne lata pracy szkoły z patronem, działania dydaktyczne i wychowawcze.

Program artystyczny z okazji dnia patrona przygotowali uczniowie pod kierunkiem wszystkich nauczycieli. Dzieci z klas młodszych zaprezentowały ciekawe scenki z utworów H. Sienkiewicza -„Sachem”, „Janko Muzykant”, „Krzyżacy”. Starsi uczniowie pokazali bogatą galerię postaci sienkiewiczowskich. Wraz z nimi „odwiedziliśmy” szerokie stepy, pustynię, latarnię morską, pola Grunwaldu, czy Rzym za czasów pierwszych chrześcijan. Sceny wzbogacone o wzruszającą muzykę przepełnione były, tak charakterystycznymi dla Sienkiewicza,  wątkami historycznymi i sensacyjnymi oraz rubasznym humorem.

Następnie głos zabrała dyrektor Grażyna Sawicka, która podkreśliła, że 20 rocznica nadania szkole tak zaszczytnego imienia napawa dumą
i radością. Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim  uczniom,  pracownikom szkoły i rodzicom za  zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

Z okazji jubileuszu ogłoszone zostały konkursy, do udziału w których zaproszeni byli wszyscy uczniowie. Służą one popularyzacji twórczości wielkiego pisarza i pogłębianiu wiedzy na temat wybitnego noblisty.  Dla klas O – III był to konkurs plastyczny: „Postacie i zdarzenia z utworów Henryka Sienkiewicza”, dla klas IV-VIII – konkurs plastyczny na plakat zachęcający do lektury dzieł H. Sienkiewicza, dla uczniów i osób dorosłych  – konkurs kulinarny na wykonanie ciasteczek inspirowanych twórczością H. Sienkiewicza. Poza tym wszyscy uczniowie klas IV-VIII przystąpili do turnieju wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza – zwyciężyli uczniowie klasy IV.

Bardzo cieszymy się, że już 20 lat patronuje nam Henryk Sienkiewicz. To bardzo ważna postać w życiu szkoły, wokół niej zbudowaliśmy tradycję i wprowadzamy młodych ludzi w świat wartości. Wciąż przekonujemy się, że wybór Patrona przed laty był trafny. Wyznawane przez niego idee są, mimo upływu ponad wieku, wciąż aktualne i bliskie sercu każdego Polaka.

Iwona Patoka

Film – 20 lat z Patronem