Warsztaty u Pani Małgorzaty Pepłowskiej

2Uczniowie naszej szkoły w październiku odwiedzili pracownię twórczyni ludowej p.Małgorzaty Pepłowskiej, gdzie wzięli udział w warsztatach, podczas których wykonywali kwiaty z bibuły.

Klasy trzecie – 23.10.2019r. – z paniami Stanisławą Siennicką, Agnieszką Kowalczyk i Irminą Szymczakowską;

Klasa czwarta – 28.10.2019r. – z paniami Grażyną Sawicką i Magdaleną Maksymiak;

Klasy szóste – 30.10.2019r. – z paniami Elżbietą Frączek i Marleną Laskowską.

Pani Małgorzata Pepłowska jest jedną z  najbardziej znanych twórczyń ludowych w powiecie węgrowskim. Artystka zajmuje się m.in. tkactwem dywanów dwuosnowowych, wycinankarstwem z opłatka, wytwarzaniem rekwizytów obrzędowych
(palm wielkanocnych) oraz wykonywania kwiatów z bibuły. Jej różnorodna działalność plastyczna nawiązuje do najstarszych, tradycyjnych dziedzin sztuki regionalnej. Tematów do swoich prac i inspiracji poszukuje w najbliższym otoczeniu,
w środowisku wiejskim, jego tradycjach, związkach z naturą i przyrodą Do prac szczególnie cenionych w jej dorobku należy seria tkanin ilustrująca zabytki Węgrowa i okolicznych miejscowości. Małgorzata Pepłowska jest także jedną z niewielu artystek ludowych na Podlasiu zajmujących się wykonywaniem wycinanek z opłatka. Nawiązuje do regionalnych tradycji wykonywania tej zapomnianej dzisiaj formy zdobnictwa obrzędowego. Jej prace zyskują uznanie publiczności podczas licznych pokazów, targów i wystaw sztuki ludowej. Artystka jest laureatką wielu nagród w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Aktywnie propaguje także swoją twórczości i regionalne tradycje uczestnicząc w wielu imprezach folklorystycznych organizowanych w powiecie węgrowskim.

Magdalena Maksymiak