Pasowanie pierwszaków

DSC00006

W tym roku pasowanie uczniów klas pierwszych odbyło się 14 październiku, czyli w 246-tą rocznicę powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli…
Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności.
Zadaniem uczniów było odśpiewanie hymnu, zaśpiewanie przygotowanych piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście jak również rodzice zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały “egzamin pierwszoklasisty” – nad prawidłowym przebiegiem czuwał Pan Bogdan Doliński – wójt Gminy Grębków.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły „Dużym ołówkiem” aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor szkoły – Grażyna Sawicka, dzieci otrzymały książkę H. Sienkiewicza
„W pustyni i w puszczy” oraz upominki od zaproszonych gości.