Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice!

Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie będzie funkcjonował w naszej szkole, ale na innych zasadach niż dotychczas.

Specjaliści będą przyjeżdżać do naszej szkoły w pierwsze poniedziałki miesiąca w miarę potrzeb – wcześniejszych zapisów.
Zapisy w sekretariacie szkoły – na tydzień przed planowanym dyżurem pracowników poradni.

Najbliższy dyżur planowany jest 7 października 2019r.( zapisy do 2 października).