W TVP3 o Harcerskiej Akcji Letniej

Przy okazji ogniska podsumowującego Harcerskiej Akcji Letniej, nasi harcerze i zuchy udzielały wywiadów, które posłużyły do reportażu na temat harcerstwa. Krótki reportaż umieszczony jest na stronie telewizji TVP3 –  poniżej link.

Film – Harcerstwo

z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
phm. Małgorzata Bozińska