Informacja dla rodziców

Informuję, że nastąpiła zmiana dotycząca organizacji spotkania z rodzicami 20 maja 2019 roku,
spowodowana koniecznością zapoznania rodziców z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00 zebraniem ogólnym,
po którym rodzice będą mogli kontaktować się
z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów. 

Nie będzie możliwe wcześniejsze spotkanie rodziców z wychowawcami,
ponieważ o godzinie 14:50 jest posiedzenie rady pedagogicznej.

Dyrektor Zespołu.