“Nauczyciel musi być w szkole najważniejszy, żeby mógł uczynić najważniejszym ucznia”

Przemysław Staroń – Nauczyciel Roku 2018

.

Nauczyciele Naszej Szkoły zawieszają strajk.

Przerywamy protest, ale nadal solidaryzujemy się ze wszystkimi pracownikami oświaty, którzy strajkują. W pełni popieramy postulaty tych, którzy walczą o godność i szacunek dla pracy nauczyciela.

Dziękujemy za wszelkie przejawy sympatii i wsparcia ze strony rodziców.

Od 25 kwietnia uczniowie przychodzą na zajęcia.