Informacja dla uczniów i rodziców

Strajkujący nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie podjęli decyzję

o kontynuowaniu w dniu 24 kwietnia protestu w dotychczasowej formie.

Opiekę nad dziećmi w szkole sprawować będzie kadra kierownicza oraz pracownicy, którzy nie przystąpią do strajku. Proszę, aby dzieci, które mają zapewnioną opiekę w rodzinie pozostały w domu.

Proszę o codzienne śledzenie informacji dotyczących protestu zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Zespołu