Informacja dla rodziców w związku z możliwym strajkiem nauczycieli

Przekazujemy pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty wystosowane do Rodziców uczniów,

w związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli.