List Prezesa KRUS do rolników i ich dzieci

KRUSSzanowni Rolnicy, drogie Dzieci,

wiosenny kalendarz obfituje w ważne daty: 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, 26 maja – Dzień Matki,
1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka, a 23 czerwca – Dzień Ojca. To szczególne dni, podczas których przypominamy
sobie, jak istotne są więzi z najbliższymi, jak ważną komórką społeczną jest rodzina oraz jak jej prawidłowe funkcjonowanie
wpływa na całe społeczeństwo. To rodzina zapewnia poczucie bezpieczeństwa, przygotowuje dziecko do samodzielnego
i odpowiedzialnego życia, pielęgnuje tradycję i przekazuje najważniejsze wartości.
W Polsce szczególną rolę w kształtowaniu właściwych postaw dzieci na wsi odgrywają rodzinne gospodarstwa rolne, w których
wiedzę oraz szacunek dla pracy i ziemi przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Czytaj cały list tutaj